Koronavirus
Informace z FSpS pro zaměstnance

Aktuality

4. 1. 2021

Informace v souladu s aktuálním opatřením vlády:

 • Aktuální opatření zařazuje Českou republiku do stupně PES 5 až do 10. 1. 2021.
 • Fakulta je pro výuku uzavřena, platí zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách MU, žádná kontaktní výuka do 10. 1. 2021 neprobíhá.
 • Omezení platí i pro realizaci výcvikových kurzů.
 • Online výuka v kombinované formě studia probíhá podle rozvrhu.
 • Klinické a pedagogické praxe jsou povoleny.
 • Zákaz prezenčního zkoušení do 10. 1. 2021 (včetně).
 • Režim výkonu práce
  a. U akademických pracovníků zůstává do odvolání doporučení režimu výkonu práce z domova.
  b. U neakademických pracovníků KŠ doporučuje pokračování stávajícího režimu, tj. střídání výkonu práce z domova s přítomností pracovníků na pracovišti tak, aby byla zajištěna agenda
  pracoviště (střídání týmů), přičemž podmínkou je přítomnost pouze jednoho pracovníka v kanceláři.
 • Aktuální opatření jsou platná do 10. 1. 2021. Není možné predikovat, zda po tomto datu dojde ke změně stupně PES.

Dále prosím sledujte případné změny vládních opatření, dodržujte protiepidemická opatření. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. 12. 2020

Zveřejnění rozvrhu praktické výuky leden-únor 2021.

 • Studenti kombinované formy studia dokončují distanční výuku dle rozvrhu, vč. prvních 2 týdnů v lednu.
 • Studentům prezenční formy studia je distanční výuka ukončena 18. 12. 2020 a od ledna mají praktickou výuku.
30. 11. 2020

Od úterý 1. 12. je otevřeno výdejní okénko studijního oddělení každé úterý 12:30-13:30. Dále platí i pátek mezi 10-11 hod.

26. 11. 2020

Zveřejnění rozvrhu pro studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. denního studia platného od 30. 11. 2020: https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/rozvrh/.

23. 11. 2020

Na základě rozvolňování epidemických opatření chystáme tyto změny ve výuce pro studenty denního studia:

 • Vytváříme rozvrh praktické výuky pro předměty zařazené v posledním ročníku studia (3. Bc. a 2. NMgr.), a to na poslední 3 týdny výuky v prosinci, tzn. od 30. 11. do 23. 12. 2020.
 • Současně bude umožněno vykonávat praxe i u externích subjektů.
 • Nastavení výuky se nebude týkat všech oborů/studijních plánů.
 • Praktická výuka bude nasazena do dnů, kdy nemáte teoretickou distanční výuku, což bude ve většině případů v pátek a sobotu.
 • Rozvrh zveřejníme ho také na dokumentovém serveru v IS: https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/rozvrh/.
 • Do předmětu může být puštěno pouze 20 studentů, což bude v některých případech znamenat nutnost přihlašování na konkrétní blok výuky.

4. 11. 2020
Od pátku 6. 11. studijní oddělení zřizuje výdejní okénko pro průkazy studentů a přelepky na ISIC v místnosti děkanátu v přízemí, které bude dostupné zvenku z chodníku. Okénko je hned vpravo vedle bočního vchodu na děkanát v D33/103 (původně A33/103, kampus byl přečíslován). Otevřeno bude každý pátek mezi 10–11 hod.
Výdejní okénko neslouží k vyřizování jiných studijních záležitostí, ty komunikujte nadále e-mailem na studijni@fsps.muni.cz.
Děkujeme, studijní odd.
12. 10. 2020

Proděkan pro studium FSpS vydal Metodický list Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020 – Organizace výuky na FSpS MU v podzimním semestru 2020, s účinností k 12. 10. 2020.

8. 10. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví, která vstoupí v platnost 9. 10. 2020, je zrušena s okamžitou platností praktická výuka. Z plánovaného rozvrhu se uskuteční 9. 10. 2020 distanční předměty on-line formou. Výuka praktických předmětů (veškeré sportovní předměty vč. venkovní výuky) se přerušují a do rozvrhu budou zařazeny po uvolnění epidemiologických opatření.

29. 9. 2020
23. 9. 2020​

Krajská hygienická stanice zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu VŠ. Povoleny jsou činnosti uvedené v odkazu.

Od 18. září je povinné nosit roušky i ve výuce.

Pravidelně si dezinfikujte ruce, dezinfekce je umístěna při vstupech do budov, na chodbách, před studijním oddělením, v učebnách.

14. 9. 2020

Děkan fakulty vydal Opatření děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 15/2020 v souvislosti s rizikem nákazy COVID–19.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info