Koronavirus
Informace z FSpS pro zaměstnance

Aktuality

12. 3. 2021

Všichni zaměstnanci, kterým byla udělena výjimka pro přítomnost na pracovišti děkanem fakulty na základě odůvodněné žádosti nadřízeného pracovníka, nesmí vstoupit od středy 17. 3. 2021 na pracoviště bez testu na infekci COVID 19. Test nesmí být starší 7 dní a jeho výsledek musí být negativní. Zaměstnanci pracující na home office test nepotřebují.

Možnosti testování:

A. PROFESIONÁLNÍ TESTY (prováděné zdravotnickým personálem)
1. Antigenní odběrová místa MU (zřízena pod záštitou FN Brno)
K dispozici od 15. 3., registrace přes INET v aplikaci Prevence (bude dostupná během pátku 12. března).
Umístění a doba testování:
o SUKB - 07:00-15:00
o RMU - 07:00-15:00
o SKM (Vinařská) - 07:00-12:00
o PřF (Kotlářská) - 07:00-12:00
2. Testování v externích odběrových centrech
RT-PCR testy nebo POC antigenní test v odběrových centrech v systému Chytré karantény MZ ČR.

B. SAMOTESTOVÁNÍ
Možnost samotestování je určena pro kmenové zaměstnance, kterým se nepodařilo zajistit si testování prostřednictvím profesionálních testů. Samotestování probíhá na fakultě. Test je možné vyzvednout v kanceláři personálního oddělení č.207/D33, Po-Pá 08:00-10:00, kde obdržíte test i instrukce.

Výjimku z testování mají:
a) zaměstnanci pracující na home office
b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech*
c) osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce*.
*Prohlášení o prodělané nemoci či očkování zadává zaměstnanec v sekci Testování - přidat výjimku z testování v aplikaci Prevence.

Informace o výsledku testu musí být uvedena v aplikaci Prevence v INETu. Pokud vyjde zaměstnanci při testování pozitivní výsledek, nesmí na pracoviště, a postupuje obvyklým způsobem (tj. kontaktuje svého nadřízeného a obvodního lékaře a řídí se jeho pokyny, vytvoří záznam o pozitivním testu v aplikaci Prevence).

8. 3. 2021

V souvislosti s vládními opatřeními je upraven režim výkonu práce na pracovišti. Masarykova univerzita přistoupila ke zpřísnění nařízení o práci na home office, viz více informací pro zaměstnance MUNI.

Zaměstnanci pracují z domova a fyzická přítomnost na pracovišti v budovách MU, resp. FSpS je zakázána. Výjimky ze zákazu osobní přítomnosti na pracovišti u konkrétních zaměstnanců schvaluje na žádost nadřízeného s řádným zdůvodněním děkan, a to vždy při dodržení pravidla max. jedné osoby v kanceláři.

Zaměstnanci jsou povinni nosit v budovách FSpS ochranné respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu ČSN EN 14683+AC, látkové roušky jsou zakázány. Nošení ochranných prostředků platí ve všech prostorech a za všech situací, vyjma doby výkonu práce na pracovišti, kdy zaměstnanci vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.

Pro zaměstnance, u nichž nelze realizovat home office, je připraveno potvrzení o cestě do zaměstnání pro účely kontroly při překročení hranic okresu. Potvrzení si zaměstnanci mohou vytisknout v aplikaci Prevence Covid-19 v systému Inet. Potvrzení není potřeba při pohybu mezi okresy Brno-město a Brno-venkov.

22. 2. 2021

Vedení fakulty rozhodlo:

12. 2. 2021
4. 1. 2021

Informace v souladu s aktuálním opatřením vlády:

Dále prosím sledujte případné změny vládních opatření, dodržujte protiepidemická opatření. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

1. 12. 2020

Zveřejnění rozvrhu praktické výuky leden-únor 2021.

30. 11. 2020

Od úterý 1. 12. je otevřeno výdejní okénko studijního oddělení každé úterý 12:30-13:30. Dále platí i pátek mezi 10-11 hod.

26. 11. 2020

Zveřejnění rozvrhu pro studenty posledních ročníků Bc. a NMgr. denního studia platného od 30. 11. 2020: https://is.muni.cz/auth/do/fsps/studijni/info-stud/rozvrh/.

23. 11. 2020

Na základě rozvolňování epidemických opatření chystáme tyto změny ve výuce pro studenty denního studia:

4. 11. 2020
Od pátku 6. 11. studijní oddělení zřizuje výdejní okénko pro průkazy studentů a přelepky na ISIC v místnosti děkanátu v přízemí, které bude dostupné zvenku z chodníku. Okénko je hned vpravo vedle bočního vchodu na děkanát v D33/103 (původně A33/103, kampus byl přečíslován). Otevřeno bude každý pátek mezi 10–11 hod.
Výdejní okénko neslouží k vyřizování jiných studijních záležitostí, ty komunikujte nadále e-mailem na studijni@fsps.muni.cz.
Děkujeme, studijní odd.
12. 10. 2020

Proděkan pro studium FSpS vydal Metodický list Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020 – Organizace výuky na FSpS MU v podzimním semestru 2020, s účinností k 12. 10. 2020.

8. 10. 2020

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví, která vstoupí v platnost 9. 10. 2020, je zrušena s okamžitou platností praktická výuka. Z plánovaného rozvrhu se uskuteční 9. 10. 2020 distanční předměty on-line formou. Výuka praktických předmětů (veškeré sportovní předměty vč. venkovní výuky) se přerušují a do rozvrhu budou zařazeny po uvolnění epidemiologických opatření.

29. 9. 2020
23. 9. 2020​

Krajská hygienická stanice zakázala osobní přítomnost studentů na výuce při studiu VŠ. Povoleny jsou činnosti uvedené v odkazu.

Od 18. září je povinné nosit roušky i ve výuce.

Pravidelně si dezinfikujte ruce, dezinfekce je umístěna při vstupech do budov, na chodbách, před studijním oddělením, v učebnách.

14. 9. 2020

Děkan fakulty vydal Opatření děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity č. 15/2020 v souvislosti s rizikem nákazy COVID–19.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info