Aktuality

Soutěž studentských prací – Cena G. A. Lindnera

Soutěž studentských prací pořádá Filozofická fakulta MU již několik let. Letos poprvé oslovila k širší spolupráci také Pedagogickou fakultu MU a naši fakultu. Záštitu nad touto soutěží u nás převzala Katedra pedagogiky sportu.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Do kategorie A byly zařazeny ročníkové práce, v kategorii B se soutěžilo o nejlepší bakalářskou práci a kategorie C byla věnována pracím studentů doktorských studijních programů. Do poslední kategorie se bohužel na naší fakultě nepřihlásil i přes urgence žádný student. Motivací studentům byla mimo jiné i finanční odměna, kterou ve finálovém kole získali studenti, jež obsadili 1., 2. a 3. místo. Věříme, že v příštích letech se do soutěže zapojí více našich studentů a že budou obsazeny všechny kategorie.

Na tomto místě jsme Vás již informovali o výsledcích fakultního kola, které proběhlo na Katedře pedagogiky sportu FSpS ve dnech 1. – 7. 11. 2014 (viz níže).

Nyní Vám přinášíme informace o výsledcích finálního kola, které proběhlo 19. 11. 2014 na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.

 

VÝSLEDKY FINÁLNÍHO KOLA

Finálního kola se zúčastnili studenti z Filozofické fakulty MU, Pedagogické fakulty MU a z naší fakulty. Rozhodování poroty, které se skládalo celkem ze 6 akademických pracovníků (vždy 2 zástupci z každé ze zúčastněných fakult), nebylo vůbec jednoduché, protože práce studentů byly opravdu na velmi dobré úrovni. Důvodem byl zajisté i fakt, že za každou fakultu soutěžil vždy student v dané kategorii, který se umístil na 1. místě fakultního kola. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou pogratulovat a také poděkovat našim dvěma studentům, kteří Fakultu sportovních studií důstojně reprezentovali.

Kategorie A – ročníkové práce

 1. místo: Monika Soudková (Filozofická fakulta)
 2. místo: Denis Chlapek (Fakulta sportovních studií)
 3. místo: Olga Shytova (Pedagogická fakulta)

Kategorie B – bakalářské práce

 1. místo: Kristýna Maradová (Pedagogická fakulta)
 2. místo: Martin Majcík (Filozofická fakulta)
 3. místo: Kamil Vlček (Fakulta sportovních studií)

Kategorie C – práce studentů doktorských studijních programů, bohužel bez účasti naší fakulty

 1. místo: Eva Minaříková (Pedagogická fakulta)
 2. místo: Martin Šťastný (Filozofická fakulta)
 3. místo: Petr Svojanovský (Pedagogická fakulta, absolvent magisterského studia na Fakultě sportovních studií)

 

VÝSLEDKY FAKULTNÍHO KOLA NA FSpS

Do kategorie A, v níž se soutěží o nejlepší ročníkovou práci, se přihlásil jeden student. Do kategorie B, která je určena bakalářským pracím, se přihlásilo šest studentů. Všechny přihlášené práce měly velmi dobrou úroveň. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným studentům, že se soutěže zúčastnili; jmenovitě: Denisa Floriánová, Nikola Stračárová, Denis Chlapek, Marek Polach, Vojtěch Uchytil, Kamil Vlček, Michal Žák.

Kategorie A – ročníkové práce

 1. místo: Denis Chlapek

Kategorie B – bakalářské práce

 1. místo: Kamil Vlček
 2. místo: Marek Polach
 3. místo: Michal Žák

Studenti, kteří obsadili 1. místo v rámci fakultního kola, postoupili do dalšího kola, které proběhlo na Filozofické fakultě MU dne 19. 11. 2014.

Všem výhercům gratulujeme!