Profil katedry, činnosti

Od vzniku fakulty sportovních studií tvořila její integrální součást katedra základů společenských věd, později přejmenovaná na katedru společenských věd. Její pracovníci zajišťovali výuku části tzv. univerzitního základu a pedagogicko-psychologickou oblast studia učitelství tělesné výchovy. K základním úkolům pracoviště patřil rozvoj komunikace s paralelními disciplínami kinantropologie (např. s filozofií sportu, sociologií sportu nebo psychologií sportu) a podíl na naplňování strategické vize fakulty. V roce 2008 vznikla současná katedra pedagogiky sportu. Odborně, výzkumně a výukově se zaměřila na oblast pedagogiky a pedagogiky sportu a na spolupráci s analogickými pedagogickými a sportovně-pedagogickými pracovišti v ČR (např. s Institutem výzkumu školního vzdělávání na pedagogické fakultě MU). K základním pedagogickým úkolům katedry pedagogiky sportu patří odborná garance studijního oboru Učitelství tělesné výchovy na FSpS MU, organizační zajištění pedagogických a učitelských praxí a výuka pedagogických předmětů (např. základů pedagogiky a didaktiky, didaktiky tělesné výchovy, pedagogiky sportu, školní pedagogiky, pedagogiky volného času ad.).