Představení členů katedry

Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Je vedoucí Katedry pedagogiky sportu FSpS MU. Zabývá se teoretickými a metodologickými otázkami pedagogiky sportu a muzejní pedagogiky. Výzkumně se zaměřuje na problematiku formálního, neformálního a informálního vzdělávání sportovních trenérů.

Na Fakultě sportovních studií MU vyučuje tyto předměty: Pedagogika sportu, Pedagogika a didaktika, Základy pedagogiky a didaktiky, Škola a komunita, Pedagogika volného času.

 

PhDr. Marcela Janíková, Ph.D.

Pracuje na Katedře pedagogiky sportu FSpS MU jako odborná asistentka. Zabývá se problematikou pedagogické komunikace a interakce, pedagogické diagnostiky, školního managementu, reflexe praxe a dalšího vzdělávání učitelů. Pracuje s učiteli pomocí metody videotréninku interakcí (zlepšování komunikace a interakce mezi učitelem a žákem, podpora didaktických aspektů jednotlivých předmětů). Podílela se na etablování metodologie výzkumu založeného na analýze videozáznamu (tzv. videostudie) zejména v tělesné výchově.

Na Fakultě sportovních studií MU vyučuje tyto předměty: Školní pedagogika, Školní poradenství a management, Reflexe praxe, Teorie osobnostně sociálního rozvoje.