Věda a výzkum, projekty

Výzkumně se katedra společně se svými doktorandy zaměřuje zejména na problémy vzdělávání, gradace a expertnosti sportovních pedagogů (např. úspěšně ukončené projekty Učitelé v pozdní fázi kariéry, Typologie učitelů tělesné výchovy z hlediska jejich interakčních vzorců nebo Neformální vzdělávání sportovních trenérů). V rámci rozvojových projektů se členové katedry pedagogiky sportu úspěšně podíleli na projektech Fondu rozvoje vysokých škol (např. Inovace předmětu Pedagogická praxe v oboru učitelství tělesné výchovy v rámci přechodu na strukturovanou formu studia nebo Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy) a na projektech Evropského sociálního fondu (např. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS nebo projekt Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě).

Témata projektů Katedry pedagogiky sportu

2019

2018

2017

2015

2012

2011