Spolupráce – mezinárodní, v rámci ČR

Katedra spolupracuje se sportovními fakultami na univerzitách v Praze a v Olomouci (např. na tvorbě celostátní učebnice Pedagogiky sportu). Katedra pedagogiky sportu v rámci odborného a organizačního zajištění učitelských a pedagogických praxí úzce spolupracuje s řadou základních a středních škol a s vybranými volnočasovými institucemi Jihomoravského kraje. Katedra spolupracuje se zahraničními institucemi v rámci bilaterálních dohod, sjednaných pro FSpS MU.

Archiv akcí Katedry pedagogiky

2017

Fakulta má nové vnitřní předpisy
Promoce FSpS

2016

Slavnostní imatrikulace studentů FSpS
Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017

2015

Soutěž studentských prací – Cena G. A. Lindnera