Závěrečné práce

Standard závěrečných prací

Vybrané kinantropologické a pedagogické odborné časopisy

Témata a okruhy závěrečných prací

 

Doc. PhDr. Jůva Vladimír, CSc.

  • Vzdělávání sportovních trenérů
  • Volný čas a pohybové aktivity

 

PhDr. Mgr. Janíková Marcela, Ph.D.

  • Důvody absolventů učitelství tělesné výchovy k nevykonávání své profese 
  • Příčiny odchodu (začínajících) učitelů tělesné výchovy ze školství
  • Identifikace problémů začínajících učitelů tělesné výchovy 
  • Specifické problémy učitelů tělesné výchovy v závěru pracovní kariéry
  • Postoje učitelů tělesné výchovy k jejich profesi