Závěrečné práce

Standard závěrečných prací

Vybrané kinantropologické a pedagogické odborné časopisy

Témata a okruhy závěrečných prací

 

Doc. PhDr. Jůva Vladimír, CSc.

 • Vzdělávání sportovních trenérů
 • Volný čas a pohybové aktivity

 

PhDr. Mgr. Janíková Marcela, Ph.D.

 • Důvody absolventů učitelství tělesné výchovy k nevykonávání své profese 
 • Příčiny odchodu (začínajících) učitelů tělesné výchovy ze školství
 • Identifikace problémů začínajících učitelů tělesné výchovy 
 • Specifické problémy učitelů tělesné výchovy v závěru pracovní kariéry
 • Postoje učitelů tělesné výchovy k jejich profesi

 

PhDr. Maleňáková Šárka, Ph.D.

 • Hodnocení žáků pomocí testu FIT 90
 • Reflexe a sebereflexe u učitelů tělesné výchovy
 • Současný trend v hodnocení a klasifikaci žáků v tělesné výchově
 • Kritéria hodnocení a klasifikace v tělesné výchově
 • Možnosti využití variabilního provozu jako specifické didaktické formy ve školní tělesné výchově
 • Prožitek jako cesta k aktivitě ve školní tělesné výchově
 • Obsah hodin tělesné výchovy jako prostředek ke zvýšení pohybové aktivity

 

Mgr. Valkounová Eva, Ph.D.

 • První pomoc na školách
 • AMOK - aktivní střelec na školách a školení učitelů při AMOKu
 • Bezpečnost dětí ve volnočasových organizacích
 • Zážitková pedagogika a reflektivní učení
 • Komunikace pedagoga volného času