• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    11. 4. 2016 - 15:47
  • Garant obsahu:
    Iva Hrnčiříková
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 16:40
  • Stránka číslo: 297

Profil katedry, činnosti

Katedra podpory zdraví vznikla v roce 2008 rozdělením původní katedry sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Ve své současné podobě zabezpečuje studium dvou bakalářských studijních oborů: Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie a jednoho navazujícího magisterského studia: Aplikovaná kineziologie. V rámci akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání připravuje kvalifikované odborníky pro povolání poradce pro výživu a zdravý životní styl, pro regeneraci a výživu ve sportu a pro fyzioterapii. ezi hlavní oblasti zájmu katedry patří zdraví veřejnosti, stejně jako zdraví vrcholových sportovců. Její odborníci řeší problematiku sedavého způsobu života a jeho dopad na pohybový a vnitřní systém člověka, jako jsou metabolický syndrom, korekce posturálních patologií či léčebný účinek nových forem pohybových aktivit. V oblasti vrcholového sportu se soustředí na výživu, regeneraci a rehabilitaci sportovců. Na tomto poli spolupracují s vybranými sportovními svazy, kluby i sportovci samotnými, v úzké kooperaci s dalšími odborníky z akademické i podnikatelské sféry. Odborníci z katedry podpory zdraví přednášejí napříč všemi studijními obory, avšak převaha výuky spočívá v uvedených studijních oborech.