• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    6. 1. 2016 - 15:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 16:41
  • Stránka číslo: 298

Organizační struktura

Katedra podpory zdraví

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra podpory zdraví

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:umístění a doprava
fotogalerie
Telefon:549 49 5989
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/kpz/

Vedoucí katedry
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.

Seznam kontaktních informací


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.