• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    10. 8. 2016 - 14:58
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    6. 1. 2016 - 15:03
  • Stránka číslo: 697

Vyučované předměty v aktuálním semestru

Výuka - Podzimní semestr

Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk2066 Fyziologie výživy 3 kr. zk 7 7 Kumstát, M.
bk2067 Fyzikální terapie 4 kr. zk 13 0 Kapounková, K.
bk2100 Regenerace ve sportu 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2112 Sportovní masáž 5 kr. zk 0 20 Kapounková, K.
bk2113 Zjišťování výživových zvyklostí 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
bk2156 Fyziologie pro RVS 5 kr. zk 13 13 Kapounková, K.
bk2221 Praxe RVS I 3 kr. z 0 13 Kapounková, K.
bk2224 Praxe RVS III 3 kr. z 0 7 Kapounková, K.
bk2225 Patofyziologie 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
bk2227 Terciární rehabilitace 2 kr. zk 0 7 Vysoký, R.
bk2229 Doplňky stravy ve sportu 3 kr. zk 7 0 Kumstát, M.
bk2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 13 Grmela, R.
bp1131 Biologie 1 kr. z 2 0 Klášterecká, R.
bp1136 Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1138 Vyšetřovací metody I 4 kr. z 0 4 Šoltés Mertová, K.
bp1146 Neurofyziologie 1 kr. z 1 0 Vomela, J.
bp1169 Balneologie 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1171 Fyzioterapie II 3 kr. z 0 6 Vysoký, R.
bp1172 Interní lékařství I 1 kr. z 2 0 Vorlíček, J.
bp1174 Neurologie I 1 kr. z 2 0 Kapounková, K.
bp1196 Gynekologie a porodnictví 2 kr. zk 1 0 Tomášková, I.
bp1197 Klinická kineziologie III 2 kr. zk 1 0 Pospíšil, P.
bp1200 Pediatrie 2 kr. zk 1 0 Tomášková, I.
bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III 2 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
bp1803 Základy kinezioterapie I 2 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
bp1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech 2 kr. k 0 2 Vysoký, R.
bp1816 Kompenzace a regenerace ve sportu 1 kr. z 0 1 Struhár, I.
bp1817 Patofyziologie tělesné zátěže 2 kr. zk 2 0 Vysoký, R.
bp1834 Latina, lékařská terminologie 2 kr. zk 0 2 Slíva, J.
bp1837 Úvod do fyzioterapie I 2 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1852 Biochemie 2 kr. zk 1 0 Kašparovský, T.
bp1863 Fyzikální terapie I 2 kr. zk 2 0 Pospíšil, P.
bp1864 Didaktika tělesné výchovy 1 kr. z 1 0 Jůva, V.
bp1865 Fyzikální terapie III 2 kr. zk 1 0 Šoltés Mertová, K.
bp1867 Administrativní práce ve zdravotnictví 1 kr. z 1 0 Vysoký, R.
bp1873 Klinická kineziologie I 2 kr. z 2 0 Zvonař, M.
bp1875 Odborná praxe II 3 kr. z 0 0 3 T Vysoký, R.
bp1878 Traumatologie 2 kr. zk 1 0 Vomela, J.
bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I 4 kr. zk 0 4 Pospíšil, P.
bp1894 Aplikovaná fyzioterapie v neurologii 1 kr. k 1 0 Debowská, D.
bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I 2 kr. z 0 3 Struhár, I.
bp1899 Odborná praxe IV 3 kr. z 0 0 3 T Vysoký, R.
bp1925 Fyziologie tělesné zátěže 3 kr. zk 2 1 Vysoký, R.
bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III 4 kr. zk 0 4 Pospíšil, P.
bp1995 Fyzioterapie IV 4 kr. z 0 10 Vysoký, R.
bp2022 Základy výživy ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2066 Fyziologie výživy 3 kr. zk 1 1 Kumstát, M.
bp2067 Fyzikální terapie 4 kr. zk 2 0 Kapounková, K.
bp2081 Zdravotní tělesná výchova 3 kr. zk 1 1 Grmela, R.
bp2100 Regenerace ve sportu 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2112 Sportovní masáž 5 kr. zk 0 3 Kapounková, K.
bp2113 Zjišťování výživových zvyklostí 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
bp2156 Fyziologie pro RVS 5 kr. zk 2 2 Kapounková, K.
bp2221 Praxe RVS I 3 kr. z 0 1 Kapounková, K.
bp2224 Praxe RVS III 3 kr. z 0 1 Kapounková, K.
bp2225 Patofyziologie 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
bp2227 Terciární rehabilitace 2 kr. zk 0 1 Vysoký, R.
bp2229 Doplňky stravy ve sportu 3 kr. zk 1 0 Kumstát, M.
bp2280 Kompenzační cvičení 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
bp2379 Regenerace a sportovní masáž 3 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
ct007 Dopingová problematika z 2 0 Dovrtělová, L.
ct008 Hygiena sportu a výživa z 8 0 Kumstát, M.
e001 Corrective Exercises 2 kr. zk 0 1 Struhár, I.
e002 Adapted Physical Education 2 kr. zk 0 1 Skotáková, A.
e009 Harmonization Exercises 2 kr. zk 0 1 Hrnčiříková, I.
e035 Basic techniques of sports massage 4 kr. zk 1 2 Struhár, I.
e054 Applied Sports Nutrition 4 kr. zk 0 2 Kumstát, M.
nk2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 7 Skotáková, A.
nk2516 Regenerace a rehabilitace ve sportu 7 kr. zk 13 7 Kapounková, K.
nk2518 Pohybová aktivita a zdraví 3 kr. zk 7 0 Kapounková, K.
nk4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 7 13 Pospíšil, P.
nk4052 Aplikovaná kineziologie 6 kr. zk 13 13 Poděbradská, R.
np2038 Aplikovaná tělesná výchova 1 kr. z 0 1 Skotáková, A.
np2273 Didaktika zdravotní TV 3 kr. zk 0 2 Grmela, R.
np2420 Aplikované pohybové aktivity I (handicap) 3 kr. zk 1 1 Skotáková, A.
np2421 Aplikované pohybové aktivity II (životní styl seniorů) 3 kr. zk 1 1 Grmela, R.
np2424 Výživa v prevenci a nemoci 3 kr. zk 2 1 Fiala, J.
np2425 Výživové poradenství 6 kr. zk 1 2 Hrnčiříková, I.
np2516 Regenerace a rehabilitace ve sportu 7 kr. zk 2 1 Kapounková, K.
np2518 Pohybová aktivita a zdraví 3 kr. zk 1 0 Kapounková, K.
np4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 1 2 Pospíšil, P.
np4052 Aplikovaná kineziologie 6 kr. zk 2 2 Poděbradská, R.
np4410 Neurofyziologie a neuropatologie 4 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
np4412 Výživa v ontogenezi člověka 3 kr. z 1 1 Hrnčiříková, I.
np4413 Aplikovaná kinezioterapie 3 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.