• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    28. 7. 2017 - 13:26
  • Garant obsahu:
    Iva Hrnčiříková
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 16:59
  • Stránka číslo: 301

Věda a výzkum, projekty

Na poli vědy a výzkumu se odborníci z katedry pohybují především v oblastech preskripce pohybové aktivity u specifických skupin obyvatel, např. trpících metabolickým syndromem nebo po onkologické léčbě, ale i výkonnostních sportovců. Dále se katedra zabývá výzkumem sportovní výživy a jejího dopadu na výkon sportovce. V neposlední řadě nabízí analýzu ergonomie pracovního místa a dopadu pracovních činností na zdraví zaměstnanců. Pod katedru podpory zdraví spadá laboratoř podpory zdraví. V Univerzitním kampusu nabízí sportovcům i veřejnosti analýzu tělesné kompozice pomocí přístroje In Body, výživové poradenství (analýzu stravovacích zvyklostí a sestavení jídelníčku, sestavení plánu výživové suplementace), diagnostiku pohybového aparátu (základní antropometrické vyšetření, svalový test, vyšetření posturálního stereotypu) a doporučení pohybové aktivity (sestavení pohybového plánu, sestavení regeneračního plánu), kompletní kineziologický rozbor, fyzikální terapii, individuální fyzioterapii, výživové poradenství a další.

Témata projektů Katedry podpory zdraví

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011