• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    18. 2. 2016 - 11:45
  • Garant obsahu:
    Jindřich Pavlík
  • Vytvořeno:
    27. 11. 2012 - 17:16
  • Stránka číslo: 311

Profil katedry, činnosti

Katedra sportovních her vznikla v roce 2008 rozdělením dosavadní katedry sportovní edukace. Katedra zajišťuje výuku předmětů společného základu a sportovních her pro obory učitelství, trenérství, regenerace a výživa ve sportu, management sportu a speciální edukace bezpečnostních složek. Také se podílí na výuce studijního oboru Tělesná výchova a sport a jeho studijních směrů Trenérství, Rozhodčí fotbalu a Rozhodčí ledního hokeje. Katedra má v první řadě studenty orientovat v problematice organizování sportovních činností jako součásti volnočasových aktivit. Organizuje činnost v rámci prvního stupně učitelského (jednooborového) zaměření na tělesnou výchovu. Připravuje zejména odborníky způsobilé jako pedagogický asistent či organizátor volnočasových aktivit pohybového charakteru. Absolventi dokážou vytvářet vzdělávací programy v oblasti sportu a rekreačních pohybových aktivit podle své specializace. Nabyté vědomosti umějí využít také pro kooperaci se sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími.