Vyučované předměty v aktuálním semestru

Výuka - Podzimní semestr

Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 7 7 Sekot, A.
bk2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk2103 Psychomotorika 1 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
bk2220 Psychologie a sociologie ve sportu 4 kr. zk 7 13 Sekot, A.
bk2306 Smluvní vztahy ve sportu 5 kr. zk 13 7 Skryja, P.
bk2344 Základy statistiky 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
bk2449 Odborná praxe II 6 kr. z 0 26 Strachová, M.
bk2450 Kultura projevu a komunikace 3 kr. zk 0 13 Hurych, E.
bk4006 Filozofie 4 kr. zk 7 7 Moudr, V.
bk4017 Psychologie 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 7 7 Racek, O.
bk4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk4056 Právo ve sportu 4 kr. zk 7 7 Skryja, P.
bk4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti 6 kr. zk 7 13 Racek, O.
bp1811 Základy filosofie a etiky 1 kr. z 1 0 Moudr, V.
bp2063 Sociologie sportu 3 kr. zk 1 1 Sekot, A.
bp2087 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2103 Psychomotorika 1 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
bp2220 Psychologie a sociologie ve sportu 4 kr. zk 1 2 Sekot, A.
bp2264 Psychologie sportu 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp2295 Sociologie, filozofie sportu 5 kr. zk 1 0 Sekot, A.
bp2306 Smluvní vztahy ve sportu 5 kr. zk 2 1 Skryja, P.
bp2344 Základy statistiky 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2369 Ekonomické činnosti ve sportu II - Management 3 kr. zk 1 1 Racek, O.
bp2449 Odborná praxe II. 6 kr. z 0 2 Strachová, M.
bp2450 Kultura projevu a komunikace 3 kr. zk 0 2 Hurych, E.
bp4006 Filozofie 4 kr. zk 1 1 Moudr, V.
bp4017 Psychologie 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 1 1 Racek, O.
bp4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp4056 Právo ve sportu 4 kr. zk 1 1 Skryja, P.
bp4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti 6 kr. zk 1 2 Racek, O.
b4511 Pravidla kolektivních her 4 kr. zk 1 1 Racek, O.
ct009 Právo a sport z 0 0 Kubíček, J.
c917 Alternativní pohybové aktivity a hry 1 kr. z Zvonek, A.
d025 Psychologie sportu 5 kr. k 12 hod Válková, H.
e006 Psychomotricity 2 kr. zk 0 1 Heiland Trávníková, D.
e007 Sociology in Sport 4 kr. zk 1 1 Sekot, A.
e031 Wellness - health promotion in practice 3 kr. zk 0 2 Charvát, M.
e032 Excercise & Sport Psychology 5 kr. zk 0 2 Válková, H.
e034 Sport Management and Human Resources 5 kr. zk 0 2 Racek, O.
e037 Sports Volunteering 5 kr. k 0 0 4 days Válková, H.
e043 Marketing, Business Intelligence and Social Media in Sport 5 kr. zk 0 2 Racek, O.
nk2018 Psychologie koučování pro manažery 5 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
nk2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 7 Hurych, E.
nk2089 Marketing ASEBS 3 kr. zk 7 7 Racek, O.
nk2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 7 Válková, H.
nk2333 Filozofie a etika v kinatropologii 5 kr. zk 13 7 Moudr, V.
nk2391 Ekonomika sportovních klubů a sportovních akcí 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
nk2433 Sociální psychologie se zaměřením na sport 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk2437 Veřejná správa, EU a sport 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
nk2513 Management a marketing 5 kr. zk 7 7 Novotný, J.
nk2514 Pedagogika sportu 2 kr. k 7 0 Jůva, V.
nk2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod Strachová, M.
nk4113 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk4118 Filozofie sportu 3 kr. zk 7 7 Hurych, E.
nk4210 Psychologie sportu a koučování 4 kr. zk 0 13 Válková, H.
np2018 Psychologie koučování pro manažery 5 kr. zk 1 1 Válková, H.
np2036 Sociální dovednosti učitele 2 kr. z 0 1 Heiland Trávníková, D.
np2051 Aktuální problémy v soudobé společnosti 2 kr. z 0 1 Hurych, E.
np2275 Psychologie zdraví 1 kr. z 0 1 Válková, H.
np2333 Filozofie a etika v kinatropologii 5 kr. zk 2 1 Moudr, V.
np2391 Ekonomika sportovních klubů a sportovních akcí 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
np2419 Aplikovaná psychologie v prostředí minoritních skupin 6 kr. zk 2 1 Válková, H.
np2437 Veřejná správa, EU a sport 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
np2513 Management a marketing 5 kr. zk 1 1 Novotný, J.
np2514 Pedagogika sportu 2 kr. k 1 0 Jůva, V.
np2607 Odborná praxe IV. 6 kr. z 0 0 15 hod Strachová, M.
np4113 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np4118 Filozofie sportu 3 kr. zk 1 1 Hurych, E.
np4210 Psychologie sportu a koučování 4 kr. zk 0 2 Válková, H.
np4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů 6 kr. zk 1 2 Novotný, J.
np4411 Vývojová psychologie 2 kr. z 0 1 Válková, H.
n4212 Odborná praxe 1 4 kr. z 0 0 75 hod Strachová, M.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.