Věda a výzkum, projekty

Katedra spolupracuje při výuce i při výzkumné práci s podobnými pracovišti v českých zemích a v zahraničí. Účastní se národních i mezinárodních konferencí a spolupracuje s řadou vědeckých subjektů.

Katedra se podílí na odborné připravenosti studentů formou seminářů, výcvikových kurzů a workshopů (Teambuilding, Osobní koučink a mentální trénink, Psychomotorika a její role v pedagogickém procesu, apod.).

Vědecko-výzkumné aktivity se uskutečňují prostřednictvím grantových projektů, publikací v domácích i zahraničních odborných periodicích či vydáváním monografií. Ve vědecké práci vycházejí pracovníci ze svého specifického zaměření, v němž dosahují kvalitních výsledků, které publikují.

Katedra společenských věd a managementu sportu pořádá mezinárodní konference a semináře, personalizované konzultace, poradenství pro zaměstnance věnující se managementu sportu, pro úspěšné zpracování projektů do programu Horizont 2020, apod.

 

Studenti doktorského studijního programu

UČO

JMÉNO

ŠKOLITEL

KONZULTANT

TÉMA PRÁCE

429411

Mgr. Adam Blažej

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Způsob ukončení tréninkové jednotky ve vztahu k rozvoji aktuální spokojenosti a vybraným mentálním dovednostem dětí a mládeže v basketbale

380652

Mgr. Jan Daněk

prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

 

České sportovní osobnosti pohledem novinářů nejčtenějších tuzemských deníků

379373

Mgr. Lucie Chocholová

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Podpůrná pohybová jógová intervence v terapii neplodnosti žen

259536

Mgr. Gabriela Janíková

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Aplikované pohybové aktivity a jejich význam v osobnostním rozvoji studentů se speciálně vzdělávacími potřebami při profesní přípravě

380742

Mgr. Michal Jilka

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

 

Ekonomicko-sociální bariéry realizace mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu ve fotbalových klubech

372476

PhDr. Jitka Králíková, BA (Hons)

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Komparace ukazatelů zdravotně orientované zdatnosti a sociálního chování žáků ZŠ s mentálním postižením

429943

Mgr. Adam Kyselica

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Vliv změny herního systému fotbalové ligy na ekonomickou situaci klubů

477106

Mgr. Tomáš Mirovský, Dis.

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

 

Dobrovolná práce jako významná latentní proměnná při pořádání velkých sportovních akcí

209972

Mgr. Tereza Možná

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Verifikace diagnostických soustav motorických kompetencí dětí s poruchou autistického spektra

409394

Mgr. David Papuga

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

 

Popularita vybraných Evropských profesionálních fotbalových soutěží a její závislost na specifických faktorech

392549

Mgr. Ondřej Pelikán

doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Komparace výběru talentů ve fotbale s výběrem modelovým

442027

Mgr. Petr Skryja, LL.M.

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

 

Tradiční karate jako prostředek porovnání hodnot životního stylu

453347

Mgr. Katarína Šimková

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Determinanty motivácie a adherencie vo vzťahu k vrcholovému juniorskému basketbalu

360139

Mgr. Pavel Trochta

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Vztah Imaginace a silových schopností u elitních úpolových sportovců

453348

Mgr. Štepán Válek

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 

Proměnné motivace a adherence vztahující se k odchodu dětí mladšího školního věku z řízených sportovních aktivit

 

Projekty 

2019

  • KidMove - Athlete-centered coaching practices

2018

2017

2016

2015

2011-2014