Spolupráce ČR / zahraničí

SPOLUPRÁCE ČR

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
oblast spolupráce: aplikované pohybové aktivity

Spolupráce v rámci projektu Zdravé společenství Speciálních olympiád:
Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
VŠTVS Palestra Praha

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zurich, Švýcarsko
oblast spolupráce: psychomotorické aktivity u specifických cílových skupin

Metropolia University, Helsinki, Finsko
oblast spolupráce: psychomotorické aktivity, mezinárodní projekt KidMove (2019-2020)

University of Western Cape, Cape Town, South Africa
oblast spolupráce: problematika rodičovských stylů výchovy (parenting) versus motivace sportem

European College of Sport Science (ECSS), Nice, Francie
Akademia Wychowania Fizycznego Wroclav, Polsko
Faculty of Special Education and Physiotherapy Beograd, Srbsko

 

ČLENSTVÍ ČLENŮ KATEDRY V ASOCIACÍCH A SPOLCÍCH

ČASEM - na půdě fakulty sportovních studií byla z iniciativy pedagogů managementu sportu v roce 2014 založena Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM), složená se zástupců univerzit, které v České republice poskytují vzdělání ve sportovním managementu (UK, MU, UPOL, VŠE); v roce 2014 ČASEM uspořádala v Brně mezinárodní konferenci Ekonomika a management sportu 2014
EUCAPA
Česko-moravská psychologická společnost – Asociace psychologie sportu
ČAAPA – Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit
České hnutí Speciálních olympiád
Česká asociace psychomotoriky
HEPA Europe