Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Pokyny k vypracování závěrečných prací

Ke dni 12. 10. 2018 byla vydána směrnice děkana FSpS č. 11/2017, která stanovuje Pokyny k vypracování závěrečných prací na FSpS. Předchozí směrnice se tímto ruší.

Od akademického roku 2017/2018 se pro bakalářské, magisterské a rigorózní práce použije citační norma ČSN ISO 690.

 

Manuál studenta MAN

Určeno studentům 1. ročníků bakalářského studia MAN

 

Manuál pro psaní závěrečných prací vypsaých na ESF

Určeno studentům, kteří se přihlásili k tématu bakalářské nebo diplomové práce vypsané na Ekonomicko-správní fakultě.