Zaměstnanci

doc. MUDr. Martin Komzák, Ph.D.

docent – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3585
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Komzák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 11. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Biomechanika kolenního kloubu po náhradě předního zkříženého vazu moderními technikami u sportovců
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Nemocnice Nové Město na Moravě - Ortopedie)
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. (Pedagogická fakulta Ostravská univerzita)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. Mgr. Miroslav Vavák, Ph.D. (Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave)
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info