Zaměstnanci

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra sportovních her


kancelář: bud. E34/317
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8613
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Nykodým Jiří, nar. 21.6.1966 v Brně, ženatý, dvě děti
Funkce na pracovišti
 • 2018 - vedoucí Katedry sportovních her FSpS MU
 • 2018 - 2020 proděkan pro celoživotní vzdělávání a materiálně technickou základnu
 • 2010 - 2017 děkan Fakulty sportovních studií MU
 • 2002 - 2010 proděkan pro rozvoj a celoživotní vzdělávání
 • 2008 - 2010 vedoucí Katedry sportovních her FSpS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: habilitace v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 2000: Ph.D., doktorát v oboru kinantropologie na PdF MU Brno
 • 1991: Pedagogická fakulta MU Brno, učitelství VVP
 • 1985: maturita - gymnázium Brno, ul. Křenová
Přehled zaměstnání
 • 2010: docent na Katedře sportovních her FSpS MU
 • 2002: odborný asistent na FSpS MU
 • 1993: odborný asistent na ÚTK PdF MU Brno
 • 1992: asistent na KTV Právnické fakulty MU Brno
 • 1991: asistent na ÚTK PdF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Teorie a didaktika sportovních her - přednáška
 • Bruslení a lední hokej - cvičení
 • Specializace lední hokej - vedoucí
 • Turistika a sporty v přírodě - kurz
 • Lyžování - kurz
 • Doktorské práce - školitel
 • Diplomové práce - vedoucí
 • Bakalářské práce - vedoucí
 • Oponentské posudky BP,DP
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018: Mentor sportovní kariéry MUNI/51/04/2018 - člen řešitelského kolektivu
 • 2017: Identifikace endogenních a exogenních faktorů ovlivňujících realizaci motorických dovedností v basketbalu žen MUNI/51/10/2017 - člen řešitelského kolektivu
 • 2017: Životní příběh sportovce po vrcholové kariéře II.ROZV/25/FSpS/04/2017 - člen řešitelského kolektivu
 • 2016: Vliv excentrické a koncentrické maximálně-silové intervence na vybrané rychlostní výkony MUNI/A/1009/2016 - řešitel projektu
 • 2015: Intenzita pohybového zatížení v zápasových podmínkách mladých basketbalistek II MUNI/A/1290/2014 - řešitel projektu
 • 2014 - 2016 Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Standardní projekt GAČR reg. č. 14-26896S - člen řešitelského kolektivu
 • 2014: Intenzita pohybového zatížení v zápasových podmínkách mladých basketbalistek MUNI/A/0900/2013 - řešitel projektu
 • 2005 - 2011 Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn - řešení výzkumného záměru MSM6198959221 - člen řešitelského kolektivu
 • 2010: Rozvoj aktivizujících rolí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě ROZV/7/11/2010 - člen řešitelského kolektivu
 • 2008: Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku ROZV/U3V/2008 - člen řešitelského kolektivu
 • 1999 - 2004: Pohybová aktivita v životě člověka - řešení výzkumného záměru MSMT155100015. CEZ:J14/98:155100015 - člen řešitelského kolektivu
 • 2004: SISMOS - Sportovní Integrovaný Systém Mobility Studentů 2144/001-001 - člen řešitelského kolektivu
 • 2001: Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními(grantový úkol MŠMT ČR č.LS012303) - řešitel projektu
 • 1999: Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ (grantový úkol MŠMT ČR č. RS 99 004) - člen řešitelského kolektivu
 • 1996-1998: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně ZŠ (grantové úkoly MŠMT ČR č. RS 96 058 a RS 97 091) - člen řešitelského kolektivu
Akademické stáže
 • 2011- Shanghai (Čína)
 • 2008 - Nitra (Slovensko)
Universitní aktivity
 • 2021 - člen AS MU
 • 2010 - člen vědecké rady MU
 • 2003 - člen vědecké rady FSpS MU
 • 2011 - člen vědecké rady FTVS UK Praha
 • 2009 - 2020 člen rady vysokých škol
 • 2012 - 2020 člen oborové rady FSpS MU
 • 2015 - 2018 člen vědecké rady FTVŠ UK Bratislava
Mimouniversitní aktivity
 • 2020 - člen VV ČAUS
 • 2018 - 2020 předseda Akreditační komise MŠMT pro akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu
 • 2018 - 2020 člen expertního týmu MŠMT pro aktualizaci Národní soustavy povolání (NSP)
 • 2018 - expertní hodnotitel MŠMT pro datační program Organizace sportu
 • člen České kinantropologické společnosti
 • člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
 • 1997 - dosud: člen trenérsko metodické komise ledního hokeje pro region
 • 2013 - 2019 Český olympijský výbor - předseda a vedení pracovní skupiny pro oblast vědy a výzkumu, včetně spolupráce s Českou kinantropologickou společností.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2019: Zlatá medaile Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • VAVERKA, František, Jan HENDL, Jiří NYKODÝM, Jiří ZHÁNĚL a David ZAHRADNÍK. Association between serve speed and court surface in tennis. International Journal of Performance Analysis. 2018, roč. 18, č. 2, s. 262-272. ISSN 2474-8668. doi:10.1080/24748668.2018.1467995. URL info
 • RUBÍN, Lukáš, Josef MITÁŠ, Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM a ET. AL. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 s. ISBN 978-80-244-5451-1. doi:10.5507/ftk.18.24454511. info
 • VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Selected Factors Influencing the Successfulness of Shooting in Women’s Basketball. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 428-431. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ a Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 601-610. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • BOZDĚCH, Michal, Jiří NYKODÝM, Adrián AGRICOLA a Jiří ZHÁNĚL. THE RELATIVE AGE EFFECT IN THE WORLD JUNIOR TENNIS FINALS 2012–2016 (MALE). In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 322-330. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM a Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 767-775. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM, Dominik BOKŮVKA a Pavel VACENOVSKÝ. Factors Influencing Passing Skills during Competitive Basketball Games. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 396-402. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK a Jiří NYKODÝM. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta gymnica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2016, roč. 2016, 46, č. 1, s. 21-29. ISSN 2336-4912. doi:10.5507/ag.2016.003. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a Michal VORLÍČEK. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Molecular Diversity Preservation International, 2016, roč. 13, č. 10, s. 1040-1049. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph13101040. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Pavel VACENOVSKÝ. Heart Rate Analysis of Semi-elite Female Basketball Players during Competitive Games. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 55-60. ISSN 1802-7679. info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679. URL info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a ET.AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta: This edition © Tribun EU, s.r.o., 2016. s. 4-9, 5 s. ISBN 978-80-263-1051-8. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Ivan STRUHÁR. Heart rate response to game load of U19 female basketball players. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante: University of Alicante, 2015, roč. 10, Proc1, s. 410-417. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.33. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Zbyněk SVOZIL, Jiří NYKODÝM, Ladislav BLÁHA a Marie LUKAVSKÁ. Knowledge about Physical Activity and Health in Undergraduate Preparation of Physical Education Teachers at Czech Universities. In Professionals and volunteers in physical education. 2012: END, spol.s r. o., Topolčianky, 2012. s. 45-50. ISBN 978-80-89324-08-8. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, roč. 34, č. 1, s. 49-64. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 57-63. ISSN 1802-7679. info
 • ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA a Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 37-42. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC a Jiří SEDLÁČEK. Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5630-5. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Physical activity of the population i South-Moravian region with different SES between 2005-2009. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 259-269, 9 s. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří. Kondiční příprava v ledním hokeji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. Tělesná výchova a sport. ISBN 978-80-210-5292-5. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Pohybová aktivita vysokoškoláků. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. s. 153-168. ISBN 978-80-210-5371-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Jiří NYKODÝM a al. ET. Sportovní masáž. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 22 s. ISBN 978-80-210-4935-2. info
 • MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a Karel FRÖMEL. Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica,. 2009, roč. 39/2009, 39, 3, s. 75-84, 15 s. ISSN 1212-1185. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. s. 106-112. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM a Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SIGMUND, Erik, Josef MITÁŠ, Jiří NYKODÝM a al. ET. Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. 2008, roč. 4/2008, č. 12, s. 9 - 20, 11 s. ISSN 1211-9261. info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83, 17 s. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30, č. 2, s. 59-71, 11 s. ISSN 1211-6521. info
 • FRÖMEL, Karel, František CHMELÍK, Jiří NYKODÝM a al. ET. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká kinantropologie. FTVS, 2007, roč. 4/2007, č. 11, s. 49 - 55. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • FRÖMEL, Karel, Adrian BAUMAN, Jiří NYKODÝM a al. ET. Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky. Česká kinantropologie. FTVS, 2006, roč. 1/2006, č. 10, s. 13 - 29. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 119-120. ISBN 80-210-3863-2. info
 • CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29 - 31. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NYKODÝM, Jiří a Jan ZACHRLA. Funkční stav svalového systému hokejistů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 51-54. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NYKODÝM, Jiří. Orientace studentů MU na pohybové aktivity. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2003. s. 158 - 160. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš a Jiří NYKODÝM. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9, č. 12, s. 13 - 14. ISSN 1211-6866. info
 • NYKODÝM, Jiří a Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. s. 63-65. ISBN 80-210-2712-6. info
 • NYKODÝM, Jiří. Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení. In Pedagogická kinantropologie. Praha: Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2001. s. 115-119. ISBN 80-246-0322-5. info
 • NYKODÝM, Jiří. Hodnocení základních bruslařských dovedností. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2001. s. 226 - 228. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NYKODÝM, Jiří. Škálování v ledním hokeji. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 63-66. ISBN 80-210-1944-1. info
 • NYKODÝM, Jiří. Modely soutěžení hokejové mládeže. In In Zborník 3. vedecká konfrencia študentov PGŠ. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. s. s. 60, 4 s. ISBN 80-967692-6-X. info
 • NYKODÝM, Jiří. Návrh modelu integrovaných mládežnických hokejových programů. In Acta Fac. Educ. phys. Univ. Comenianae, XXXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. s. s. 157, 5 s. ISBN 80-223-1002-6. info

25. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info