Zaměstnanci

PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.

odborný asistent – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4778
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr.Petr Fiľo, Ph.D. e-mail: filo@mail.muni.cz
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996 – 2001 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie. 2001 – 2009 Prezenční postgraduální doktorandské studium (obor obecná psychologie), Psychologický ústav FF MU v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2002 – 2007 Odborný asistent Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně [0,5]. 2009 – 2019 Odborný asistent Mendelovy univerzity v Brně, Fakulty lesnické a dřevařské [1,0]; 2018 – 2019 [0,2]. 2018 – Odborný asistent Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií [1,0].
Pedagogická činnost
 • Psychologický ústav FF MU v Brně: Obecná psychologie I (kognitivní procesy) (1998-2004). Obecná psychologie II (prožívání, jednání) (2001-2004). Praktikum experimentální psychologie (2001-2004). Kognitivní psychologie (2003-2004). Ekonomicko-správní fakulta MU: Psychologie pro ekonomy (2003-2004). Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností (2003-2004). Mendelova univerzita v Brně (2009-2019): Ergonomie. Sociální komunikace a rétorika. Fakulta sportovních studií MU: Psychologie sportu. Základy psychologie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Katedrový vědecko-výzkumný úkol pro rok 2004 (Katedra podnikového hospodářství ESF MU): Inovace výuky seminářů Psychologie pro ekonomy, Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností. Vedoucí řešitel: Mgr. Petr Filo; spoluřešitelé: Doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. 2012 – 2015. Projekt TIP č. FR –TI 4/139 „Vývoj a výroba těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii“. Spoluřešitelé Strojírna Novotný s.r.o. a VUT Brno. 2014 – 2017. Projekt TAČR Alfa č. TA04020087 „Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství“. Spoluřešitelé Strojírna Novotný s.r.o. a VUT Brno. 2017-2019. Projekt TAČR Epsilon č. TH02010115 „Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku“. Spoluřešitelé Agama a.s. a VUT Brno. 2018 – 2019. Spolupráce s výrobním podnikem Agama a.s. Staré Město na řešení projektu TAČR Epsilon č. TH03010007 „Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem“. 2018 – 2019. Spolupráce se společností Hippero s.r.o. na výzkumu zaměřeného na psychofyziologické funkce ve spojitosti s užitím dynamicko-směrové podložky Dvectis®. 2019 – 2020. Realizace výuky trsu předmětů psychologie v nově akreditovaném pojetí bc. studia na FSpS MU (4017 a 4060, presenční i kombinované). MUNI/FR/1558/2018. 2019 – 2020. Průběh fyziologických funkcí ve spojitosti s poslechem vybraných zvuků. MUNI/51/05/2019. 2020 – 2021. Neverbální chování a úspěšnost při exekuci pokutových kopů ve fotbalu. MUNI/51/08/2020.
Akademické stáže
 • Finsko, 2012, 2014. SF Mikkeli 06, 2x 10 denní výukový pobyt (lektor). Japonsko, 2016. Graduate School of Agriculture, Ehime University, 10 denní výukový pobyt (lektor). Německo, 2017. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 3 denní exkurze, konference. Čína, 2018. BSU International Psychology Forum for Young Scholars (School of Psychology, Sport University, Beijing). 6 denní exkurze, konference.
Universitní aktivity
 • (2015 - dosud). Člen OR Technika a mechanizace lesnické výroby LDF MENDELU.
Vybrané publikace
 • FIĽO, Petr a Oto JANOUŠEK. The relation between physical and mental load, and the course of physiological functions and cognitive performance. Theoretical Issues in Ergonomics Science. Taylor & Francis, 2022, roč. 23, č. 1, s. 38-59. ISSN 1463-922X. doi:10.1080/1463922X.2021.1913535. URL info
 • ZEMÁNEK, Tomáš a Petr FIĽO. Influence of Intelligent Boom Control in Forwarders on Performance of Operators. Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application of Forestry Engineering. Zagreb: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 2022, roč. 43, č. 1, s. 47-64. ISSN 1845-5719. doi:10.5552/crojfe.2022.965. URL info
 • FIĽO, Petr a Oto JANOUŠEK. Differences in the Course of Physiological Functions and in Subjective Evaluations in Connection With Listening to the Sound of a Chainsaw and to the Sounds of a Forest. Frontiers in Psychology. Frontiers Media S.A., 2022, roč. 13, č. 775173, s. 1-20. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2022.775173. URL info
 • FIĽO, Petr. Perception of time, distance and rate of motion. Saarbrücken: OmniScriptum, 2017. 245 s. ISBN 978-620-2-30103-9. info

13. 3. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info