Zaměstnanci

doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

docentka – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/339
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3370
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., narozena dne 24. 8. 1979 ve Zlíně, vdaná
  V roce 2001 absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací německý jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2002 nastoupila do doktorského studijního programu pedagogika rovněž na Pedagogické fakultě MU v Brně, který ukončila v roce 2006. V roce 2005 na téže fakultě složila rigorózní zkoušku. V letech 2006 – 2008 absolvovala funkční studium školského managementu II na Filozofické fakultě MU v Brně. Pět let vyučovala na Vyšší odborné škole sociálně právní v Brně. Od roku 2006 působí jako odborný asistent na Katedře pedagogiky sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. Rovněž externě působila na Pedagogické fakultě MU v Brně, Vysokém učení technickém v Brně a na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. V centru jejího odborného zájmu patří problematika školní pedagogiky, školského a školního managementu. Z hlediska výzkumného se zaměřuje na výukovou interakci a komunikaci, výzkumy učitele zejména se zřetelem na učitele tělesné výchovy. Je autorkou a spoluautorkou pěti monografií a dalších odborných studií v tuzemsku i zahraničí. Absolvovala řadu krátkodobých i dlouhodobých studijních stáží v zahraničí. Participovala na ustálení videostudie jako výzkumné metody pro analýzu výuky v různých předmětech na základní škole. Absolvovala dvouletý kurz videotréninku interakcí a roční kurz neurolingvistického programování. Je členkou ČAPV, ČPdS a redakční rady časopisu Pedagogická orientace.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra pedagogiky sportu
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  e-mail: janikova@fsps.muni.cz
  tel.: 549 49 3370
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006-2008 - FF MU: funkční studium školského managementu II, ukončeno 4. 2. 2008
  25. 5. 2006 - PdF MU: státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce (Ph.D.)
  30. 9. 2005 - PdF MU: rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce (PhDr.)
  2002-2006 - PdF MU: postgraduální studium pedagogiky (prezenční forma)
  1997-2001 - PdF MU: obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace německý jazyk (Mgr.)
Přehled zaměstnání
 • září 2018 - srpen 2019 - Výuka na Fakultě humanitních studií UTB, Zlín
  září 2005 dosud - Výuka na Fakultě sportovních studií MU, Brno
  září 2002-červen 2007 - Výuka na Vyšší odborné škole sociálně právní, Brno
  září 2002-červen 2005 - Výuka na Pedagogické fakultě MU, Brno
  leden 2005-červen 2005 - Výuka na VUT, Brno
Pedagogická činnost
 • PS 2017, FSpS: Školní pedagogika
  PS 2017, FSpS: Školní poradenství a management
  JS 2017, PdF: Teorie a praxe školy
  JS 2017, FSpS: Reflexe praxe
  JS 2017, FSpS: Teorie osobnostně sociálního rozvoje
  PS 2016, FSpS: Školní pedagogika
  PS 2016, FSpS: Školní poradenství a management
  JS 2016, FSpS: Reflexe praxe
  JS 2016, FSpS: Teorie osobnostně sociálního rozvoje
  JS 2015, FSpS: Školní poradenství a management
  JS 2015, FSpS: Teorie osobnostně sociálního rozvoje
  PS 2014, FSpS: Školní pedagogika
  PS 2014, FSpS: Reflexe praxe
  JS 2014, FSpS: Školní poradenství a management
  PS 2008, FSpS: Školní pedagogika
  JS 2008, FSpS: Obecná didaktika
  JS 2008, FSpS: Základy pedagogiky
  JS 2008, FSpS: Komunikační průprava učitelů a trenérů s využitím metody videotréninku interakcí
  PS 2007, FSpS: Školní pedagogika a Seminář ke školní pedagogice
  JS 2007, FSpS: Školní pedagogika a Seminář ke školní pedagogice
  JS 2007, FSpS: Komunikační průprava učitelů a trenérů s využitím metody videotréninku interakcí
  PS 2006, FSpS: Školní pedagogika a Seminář ke školní pedagogice
  PS 2006, FSpS: Komunikační průprava učitelů a trenérů s využitím metody videotréninku interakcí
  JS 2006, FSpS: Základy pedagogiky a Seminář k základům pedagogiky
  PS 2005, FSpS: Školní pedagogika a Seminář ke školní pedagogice
  PS 2005, FSpS: Společenské vědy V
  JS 2005, PdF: Seminář k teorii a metodice výchovy
  JS 2005, VUT: Oborová didaktika (DPS)
  PS 2004, PdF: Pedagogická komunikace
  JS 2004, PdF: Seminář k teorii a metodice výchovy
  PS 2003, PdF: Pedagogická komunikace
  PS 2003, PdF: Seminář k úvodu do pedagogiky a k základům pedagogického myšlení
  JS 2003, PdF: Seminář k teorii a metodice výchovy
  PS 2002, PdF: Seminář k úvodu do pedagogiky a k základům pedagogického myšlení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019: První etapa standardizace dotazníků PAQ-C a PAQ-A, hlavní řešitelka
  2019: Zvýšení kvality a relevance studia na učitelských oborech Masarykovy univerzity 2019, spoluřešitelka
  2018: Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let, spoluřešitelka
  2018: Drop-out a jeho příčiny u absolventů učitelství tělesné výchovy, hlavní řešitelka
  2017: Komparativní analýza profese učitelů tělesné výchovy v České republice a Norsku, hlavní řešitelka
  2015: Charakteristiky expertního výkonu učitele tělesné výchovy na 2. stupni Z, hlavní řešitelka
  2008-2010: řešitelka projektu GAČR 406/08/P252 Typologie učitelů tělesné výchovy z hlediska jejich interakčních vzorců
  2006-2010: spoluřešitelka projektu LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, poskytovatel MŠMT ČR.
  2005-2008: CPV PdF: spoluřešitelka projektu GAČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy, řešitel prof. Maňák
  2005: PdF: řešitelka fakultního grantu 41/05 Analýza interakčního stylu budoucích učitelů prostřednictvím rozhovoru nad videozáznamem
  2004: PdF: řešitelka fakultního grantu 22/04 Typologie budoucích učitelů podle pedagogické interakce
  2003-2006: Spoluřešitelka projektu 112063-CP-1-2003-1-AT-COMENIUS-C21 Identities, řešitelka Univ.-Doz. Dr. et Mag. Renate Seebauerová
Akademické stáže
 • 26. května - 7. června: stáž Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Německo
  2017: Norsko - Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (1,5 měsíce)
  20.-21. června 2008: mezinárodní metodologický workshop k problematice výzkumu tělesné výchovy, Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport der Universität Wien, Rakousko
  19.-21. května 2008: pracovní setkání (spolu)řešitelů projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání MŠMT LC 06046, Pavlov
  8.-9. května 2008: mezinárodní konference Lehrer/innenbildung in Europa, Pädagogische Hochschule Wien, Rakousko
  28. dubna - 2. května 2008: mezinárodní konference Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung, VIII. Sommerakademie 2008, Bundesamt für Sport BASPO, Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Švýcarsko
  3.-6. dubna 2008: mezinárodní pracovní seminář k přípravě anglicky psané monografie „Power of the Videostudies“, Univerzita Jena, Německo
  12. února 2008: konference ČPdS, Pedagogická fakulta MU, Brno
  9.-13. prosince 2007: studijní pobyt Universität Salzburg (Rakousko)
  6.-8. prosince 2007: studijní pobyt Pädagogische Hochschule Wien (Rakousko)
  19.-20. července 2007: pracovní setkání (spolu)řešitelů projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání MŠMT LC 06046, Školící a vzdělávácí středisko MU v Telči 26.-31. května 2007: studijní pobyt, Christian-Albrechts-Universität a IPN v Kielu (Německo)
  11.-14. dubna 2007: projekt EIS WEB: Europäische-innovative Schulentwicklung im World-Wide-Web, Univerzita Györ (Maďarsko)
  29.-31. března 2007: mezinárodní pracovní setkání s kolegy ze sportovních fakult, Salzburg, Universitäts-Sportinstitut Salzburg (Rakousko)
  7.-11. listopadu 2006: projekt EIS WEB: Europäische-innovative Schulentwicklung im World-Wide-Web, Pedagogická fakulta a Fakulta sportovních studií MU v Brně
  2006: Technische Universität Dresden (Německo): projekt Identities, 1 týden
  2006: Pedagogický institut v Boznu (Itálie): projekt EISWEB, 1 týden
  2006: Univerzita Atény (Řecko): projekt Identities, 1 týden
  2005: Pedagogický institut v Boznu (Itálie): projekt EISWEB, 1 týden
  2005: Ministerium der Deutschsprächigen Gemeinschaft Belgiens (Belgie): projekt EISWEB, 1 týden
  2005: Institut für Didaktik der Naturwissenschaften in Kiel (Německo), stáž na výzkumném pracovišti, 1 týden
  2005: Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (Rakousko), v rámci Freemover MU, jeden semestr
  2004: Institut der für Didaktik der Naturwissenschaften in Kiel (Německo), stáž na výzkumném pracovišti, 1 týden
  2004: Hogeschool v Hengelu (Nizozemí): projekt EISWEB, 1 týden
  2003: Univerzita v Osnabrücku a Hogeschool v Hengelu (Německo, Nizozemí): Odborná exkurze, 1 týden
  2003: Univerzita v Alcalé de Henares (Španělsko): Projekt N-Large, projekt Identities, 1 týden
  2000-2001: Pädagogische Akademie der Diozöse in Graz (Rakousko), jeden semestr, ERASMUS SOCRATES
Mimouniversitní aktivity
 • Redaktorka časopisu Pedagogická orientace
  Členka České pedagogické společnosti
  Členka České asociace pedagogického výzkumu
  Členka ESERA (European Science Education Research Association)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 24. 1. 2019 vyžádaný workshop na FHS UTB Zlín na téma Zvyšování úrovně pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů
Vybrané publikace
 • CUBEREK, Roman, Marcela JANÍKOVÁ a Jan DYGRÝN. Adaptation and validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Czech children. PLOS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 1, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245256. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Teacher Training from the Novice Physical Education Teacher’s Point of View. In S. Popović, B. Antala, D. Bjelica, & J. Gardašević (Eds.). Physical Education in Secondary School Researches – Best Practices – Situation. Montenegro: Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro, Montenegrin Sports Academy and FIEP, 2018, s. 79-87. Mimo ediční řady. ISBN 978-9940-722-02-9. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela a Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12/2018, č. 2, s. 136-146. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2018-2-13. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Aktuální problémy začínajících učitelů TV - absolventů FSpS MU v Brně. Online. In Petra Fořterová-Matošková, Jan Chrudimský. Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: FTVS UK, 2017, s. 54-58. ISBN 978-80-87647-40-0. info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6. info
 • SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22. ISBN 978-80-7315-208-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Marcela JANÍKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Diagnostische Kompetenz von LehrernInnen: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In Tomáš Janík, Petr Knecht. New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010, s. 87-93. ISBN 978-3-643-50153-0. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné výchovy. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 1, s. 60-79. ISSN 1211-4669. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In ŠVEC, Štefan a kol. Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 255-265. Edice pedagogické literatury, 302. publikace. ISBN 80-88778-73-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Video jako prostředek rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In JANÍK, Tomáš. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, s. 83-96. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-247-2429-4. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Ulrich KATTMANN, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Nataša MAZÁČOVÁ, Hana LUKÁŠOVÁ, Jan SLAVÍK, Naďa STEHLÍKOVÁ, Vlastimil ŠVEC a Marie TICHÁ. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 148 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-176-8. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Dana HÜBELOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, s. 103-119. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, s. 207-224. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Vladislav MUŽÍK. CPV Videostudie Sportunterricht - Design und Ergebnisse der Pilotphase. In JEISY, Eric a Walter MENGISEN. Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung. 1. vyd. Magglingen: BASPO, 2009, s. 93-114, 21 s. ISBN 978-3-907963-58-6. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Eva VALKOUNOVÁ. Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír (eds). SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 101-115. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace ve výuce: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 45-61, 12 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52, 23 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • MIKOVÁ, Marcela. Typologie budoucích učitelů v závislosti na jejich interakci a komunikaci. Disertační práce. Brno: PdF, 2006, 177 s. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006, 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8. info
 • MIKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Oldřich RACEK. Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra. Brno: Paido, 2006, s. 113-120. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. K současným způsobům využívání videozáznamů výuky v učitelském vzdělávání. In JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: MU, 2005, s. 122-129. ISBN 80-210-3884-5. info
 • MIKOVÁ, Marcela. Diagnostika učitele. Nástroje pro diagnostikování učitele v procesu výuky. Rigorózní práce. Brno: PdF, 2004, 124 s. info

2. 7. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info