Zaměstnanci

doc. Stanisław Henryk Czyż, Ph.D.

výzkumný pracovník – Inkubátor kinantropologického výzkumu


kancelář: bud. D33/122
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3544
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení dr. Stanisław Henryk Czyż
Pracoviště uchazeče v době konání řízení North-West University
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 10. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) The model of acquiring especial motor skills
Oponenti habilitační práce doc. Ladislav Čepička, Ph.D. (Fakulta pedagogická ZČU)
dr.sc. Mario Kasović, Ph.D. (Fakulta sportovních studií)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (UPOL)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS Univerzity Karlovy)
Členové prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. (FTKUniverzita Palackého Olomouc)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (Kat.kineziologie)
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (PDF Ostravská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info