Zaměstnanci

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

proděkan pro studium Fakulty sportovních studií


kancelář: bud. D33/332
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3692
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Džúdó na olympijských hrách
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Josef Oborný, CSc. (FTVŠ UK Bratislava)
prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. (FHV Univerzity Mateja Bela)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 9. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela)
doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. (externí odborník)
doc. PhDr. Miroslav Ondráček, CSc. (externí odborník)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 11. 2014
Datum ukončení řízení 14. 9. 2016
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FSpS MU)
Členové prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela)
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK UP Olomouc)
doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. (externí odborník)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info