Zaměstnanci

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

proděkan pro studium Fakulty sportovních studií


kancelář: bud. D33/332
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3692
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., narozen 24. 8. 1973 v Martine, Slovensko
Pracoviště
 • Katedra gymnastiky a úpolů FSpS MU
Funkce na pracovišti
 • docent, vedoucí Katedry gymnastiky a úpolů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: habilitace v oboru Kinantropologie
 • 2007: Ph.D. v oboru Kinantropologie
 • 2006: Kurz základů vědecké práce (20. - 24. 11. 2006, Akademie věd České republiky)
 • 2006: Kurz pro pracovníky distančního vzdělávání (Národní centrum distančního vzdělávání)
 • 2004: PhDr. v oboru Tělesná výchova a sport
 • 2001: Mgr. Filozofická fakulta UK Bratislava, odbor andragogika, špecializácia profesijná andragogika
 • 2000: Bc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, odbor telesná výchova a šport, špecializácia úpolové športy
 • aikidó: 5. dan, trenér I. třídy
 • džúdó: 2. dan
 • iaidó: 2. dan aikidó tóhó iai
Přehled zaměstnání
 • 2011 - : docent, vedoucí Katedry gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity
 • 2008 - 2011: odborný asistent, vedoucí Katedry gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity
 • 2003 - 2007 asistent, vedoucí odd. úpolů, Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity
 • 2002: koordinátor projektov, Integra, združenie pre duševné zdravie v Michalovciach
 • 2001: vedúci oddelenia špecializovaných mládežníckych aktivít, Centrum vožného času Domino v Košiciach
 • 2001: asistent, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Katedra gymnastiky, tancov a úpolov (externe)
 • 1998 - 2005: Prezident kolégia danov, Slovenská spoločnosť priateľov aikidó (externe)
Pedagogická činnost
 • úpoly, průpravné úpoly, úpolové sporty, aikidó, džúdó, základy sebeobrany, sebeobrana, profesní sebeobrana, komunikace, androdidaktika, vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • ŘEŠENÉ PROJEKTY VĚDECKÉ
  01/2014 - 12/2014: Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením, Specifický výzkum, spoluřešitel
 • 08/2010 - 07/2014: COMPOSITE - COmparative POlice Studies In The Eu (241918), 7th Specific RTD Programme - Cooperation
 • 01/2011 - 12/2011: Boj, tanec rituál (BoTaR), Specifický výzkum na vysokých školách, hlavní řešitel
 • 10/2003 - 09/2010: Interdisciplinary, multiaspectual research of martial arts phenomenon (scientific project of Idokan Poland Association), spoluřešitel
 • 01/2010 - 12/2010: Kineziologická analýza úpolových a bojových činností (MUNI/A/1052/2009), Specifický výzkum na vysokých školách, hlavní řešitel
 • 01/2009 - 12/2009: Pilotní studie české verze Falls Efficiacy Scale-International (FES-I). Specifický výzkum FSpS MU č. MUNI/51/SV07/2009, spoluřešitel
 • 01/2009 - 12/2009: Motivace a hodnotová orientace trenérů úpolových systémů. Specifický výzkum FSpS MU č. MUNI/51/SV03/2009, spoluřešitel
 • 01/2006 - 12/2006: Úpoly v osnovách školní tělesné výchovy: komparativní studie. Vnitřní grant FSpS MU Specifický výzkum studentů, hlavní řešitel
 • 01/2006 - 12/2006: Zjištění současného stavu výuky úpolů na základních školách v Jihomoravském kraji. Vnitřní grant FSpS MU Specifický výzkum studentů, spoluřešitel
 • 01/2005 - 12/2007: Nové prístupy k realizácii úpolovej pohybovej prípravy mládeže za využitia úpolových športových disciplín v školskej telesnej výchove a v ďalších záujmových telovýchovných organizačných formách škôl. Medzinárodný výskumný projekt VEGA č. 1/2527/05, spoluriešiteľ
 • 07/2001 - 06/2003: English-Slovak and Slovak-English Sport Dictionary. Fakultná výskumná úloha FTVŠ UK v Bratislave, spoluriešiteľ
 • ŘEŠENÉ PROJEKTY ROZVOJOVÉ
  09/2010 - 08/2013: Inovace bakalářského studijního oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek (0743/2009), hlavní řešitel
 • 03/2010 - 02/2013: Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě (CZ.1.07/1.3.00/14.0091), vedoucí týmu samostatné části projektu "Prevence úrazů výukou pádové techniky"
 • 01/2010 - 12/2010: Inovace a vytvoření multimediálního studijního materiálu předmětu Teorie a didaktika džúdó (FRVS/1009/2010), Fond rozvoje vysokých škol, hlavní řešitel
 • 01/2008 - 12/2008: Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na FSpS MU. Fond rozvoje vysokých škol č. 1068/2008, spoluřešitel
 • 01/2008 - 12/2008: Inovace studijních předmětů a rozvoj spolupráce při zkvalitňování učitelské způsobilosti učiteů základních škol a středních škol. Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR, spoluřešitel, řešitel samostatné části "Dějiny úpolových sportů"
 • 01/2007 - 12/2007: Baterie úpolových cvičení pro střední školy - multimediální výukový materiál s tištěnou metodickou oporou. Vnitřní grant FSpS MU Specifický výzkum studentů, spoluřešitel
 • 01/2006 - 12/2006: Využití moderních metod pro kinematickou a dynamickou analýzu pohybových struktur ve výuce. Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR č. 134, spoluřešitel
 • 01/2006 - 12/2006: Multimediální studijní materiály pro výuku úpolových sportů. Fond rozvoje vysokých škol č. 2917/2006, řešitel
 • 01/2005 - 12/2005: Rozšíření možností univerzitního vzdělání budoucích pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru, státní správy a oblasti mezinárodních vztahů. Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR č. 181, spoluřešitel
 • 1/2004 - 12/2004: Internacionalizace výuky MU s orientací na zahraniční studenty. Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR č. 192, spoluřešitel
 • 07/2002 - 10/2002: Edukačné aktivity v čajovni. Projekt programu Nadácie otvorenej spoločnosti: Podpora aktivít v prospech zdravotne postihnutých ľudí, hlavný riešiteľ
 • 02/2002 - 12/2002: Vytvorenie základne a čajovne pre tretí sektor v Michalovciach. Program projektov sociálneho partnerstva v mestách Michalovce a Humenné na Slovensku. Komunitný fond Ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie, hlavný riešiteľ
 • 01/2002 - 02/2003. Integrácia psychicky postihnutých do spoločnosti. PHARE program ACCESS, hlavný riešiteľ

  ÚČAST NA KONFERENCÍCH
 • 2010 (Rzeszow, 16. - 19. 9. 2009) II World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts
 • 2010 (Brno, 28. - 30. 4. 2010) Mezinárodní vědecká konference "Sociální pedagogika ve střední Evropě - inovace a nové trendy"
 • 2009 (Sankt Augustin, 26. - 27- 11- 2009)International Conference "Learning Outcomes and Qualification Frameworks - Tools for Mobility?"
 • 2009 (Praha, 18. - 20. 11. 2009): Mezinárodní vědecká konference "Zvládání extrémních situací"
 • 2009 (Brno, 5. - 6. 11. 2009): Mezinárodní vědecká konference Sport a kvalita života "Sport a jeho sociální dimenze"
 • 2009 (Rydzyna, 10. - 12. 9. 2009): International Scientific Conference "Physical Education and Sport in Research - Aging and Physical Activity"
 • 2009 (Viseu, 16. - 17. 5. 2009): Scientific Congress on Martial Arts and Combat Sports (SCMACS)
 • 2009 (Cardiff, 21. - 23. 1. 2009): Convent of International Network on Sport and Health Science
 • 2008 (Praha, 3. - 5. 12. 2008): Mezinárodní konference "Zvládání extrémních situací"
 • 2008 (Brno, 6. - 7. 11. 2008): Mezinárodní konference "Sport a kvalita života 2008 - Pohybem proti obezitě"
 • 2008 (Brno, 9. 10. 2008): Odborný seminář "Výzkumné a rozvojové projekty ve společenských vědách a vědách o sportu"
 • 2008 (Stráž nad Nežárkou, 2.-4. 10. 2008): Odborný seminář didaktiků tělesné výchovy "Svatoňova Stráž"
 • 2008 (Paříž, 29. - 30. 9. 2008): The European Security Research Conference
 • 2008 (Nitra, 18. - 19. 9. 2008): Medzinárodná konferencia "Šport a zdravie"
 • 2008 (Magdeburg, 3. - 6. 9. 2008): World Congress of Performance Analysis of Sport VIII (under patronage of ICSSPE)
 • 2008 (Rostov na Donu, 3. - 5. 6. 2008): Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija"
 • 2008 (Bratislava, 21. 5. 2008): Vedecká konferencia úpolov "Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka"
 • 2008 (Targowiska, 24. - 25. 4. 2008):2nd International Scientific Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists "Martial arts, combat sports, humanism"
 • 2007 (Brno, 8. - 9. 11. 2007): Sport a kvalita života 2007. Mezinárodní vědecká konference
 • 2007 (Bratislava, 29. - 31. 8. 2007): 4. FIEP European Congress "Teachers' Preparation and Their Employability in Europe"
 • 2007 (Brno, 23. 2. 2007): 2. Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie "Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu"
 • 2006 (Brno, 14. 12. 2006): Celostátní seminář úpolů (CESA VUT v Brně, ČAUS), zvaná přednáška "Systematika (taxonomie) úpolů"
 • 2006 (Banská Bystrica, 24. 11. 2006): 2. celoslovenská konferencia športu pre všetkých "Súčasnosť a budúcnosť športu pre všetkých v SR"
 • 2006 (Brno, 9. - 10. 11. 2006): Mezinárodní vědecká konference "Sport a kvalita života"
 • 2006 (Brno, 25. 10. 2006): Odborný seminář "Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu"
 • 2006 (Bratislava, 22. 6. 2006): Mezinárodní vědecké sympozium "Sociálne súvislosti rozvoja športu a rekreácie v krajinách strednej Európy"
 • 2006 (Bratislava, 26. 5. 2006): Vedecký seminár doktorandov s medzinárodnou účasťou "Humanistické podoby športu a telesnej výchovy"
 • 2006 (Banská Bystrica, 23. 5. 2006): Medzinárodná konferencia "Úpolová športová a pohybová príprava mládeže"
 • 2005 (Praha, 28. 11. 2005): Mezinárodní konference "Primární prevence rizikového chování II." s podnázvem "LESK A BÍDA PRIMÁRNÍ PREVENCE"
 • 2005 (Olomouc, 23. - 25. 11. 2005): 4th International Conference "MOVEMENT and HEALTH"
 • 2005 (Brno, 10. - 11. 11. 2005): Mezinárodní konference "Sport a kvalita života"
 • 2005 (Bratislava, 7. 9.): Medzinárodná konferencia "HRY 2005"
 • 2005 (Olomouc, 26. - 28. 5.): česko slovensko polské sympozium "Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace"
 • 2005 (Brno, 17. - 18. 2.): 1. mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie v Brně "Sport ve vědě - věda ve sportu"
 • 2004 (Brno, 11. - 12. 11.): mezinárodní konference "Sport a kvalita života"
 • 2004 (Olomouc, 29. - 31. 3.): mezinárodní studentská vědecká konference "Konference plná barev"
 • 2003 (Brno, 12. - 14. 11.): mezinárodní konference "Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života"
 • 2003 (Bratislava, 3. 6.): IV. vedecká konferencia KGTÚ FTVŠ UK v Bratislave " Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov"
 • 2002 (Meisen, 14. - 15. 3.): mezinárodní konference "Probleme der Integration psychisch Kranker"
 • 2000 (Bratislava): 6. celoštátna študentská vedecká konferencia vo vednom systéme "vedy o športe"
 • 1999 (Bratislava, 17. 6.): Vedecký seminár úpolov "Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách"
 • 1999 (Prešov, 6. 5.): 5. celoštátna študentská vedecká konferencia vo vednom systéme "vedy o športe"
 • 1998 (Nitra): 4. celoštátna študentská vedecká konferencia vo vednom systéme "vedy o športe"
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2010: Universidad de Valencia, Valencia, Espana (1 týden)
 • 2009: Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal (1 týden)
 • 2004: University of Wales, Newport, Great Britain (1 týden
 • 30. 9. 2017 – 30. 11. 2017: Waseda University, Tokyo, Ostatní, JPN
Universitní aktivity
 • 2008- :Akademický senát Masarykovy univerzity, člen
Mimouniversitní aktivity
 • Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, deputy editor
 • Revista de Artes Marciales Asiáticas (RAMA), member of scientific committee
 • International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society (IMACSSS), member of IMACSSS board
 • Idokan - Movement for culture, member of scientific committee
 • Česká kinantropologická společnost, člen
 • Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, člen
 • Aikikai foundation, člen
 • Slovenská spoločnosť priateľov aikidó, skúšobný komisár
 • Česká federace aikidó, zkušební komisař
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: stříbrná medaile Idokan Polska za vědeckou a pedagogickou práci v oblasti bojových umění
 • 2001: Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského
 • 1998: Cena dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
Vybrané publikace
 • PIEPIORA, Pawel, Zdenko REGULI, Kazimierz WITKOWSKI, Jaroslaw MASLINSKI, Nikoletta DZIOBA a Zbigniew PIEPIORA. The personality traits of Polish junior and senior national team in Olympic karate and handball - comparative analysis. Archives of Budo. Polsko: INT SCIENTIFIC LITERATURE, INC, 2022, roč. 18, č. 1, s. 37-45. ISSN 1643-8698. URL info
 • CYNARSKI, Wojciech J a Zdenko REGULI. Participation in cultural dialogues based on the classical theory of truth. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2022, roč. 22, č. 4, s. 1-6. ISSN 2084-3763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14589/ido.22.4.1. URL info
 • PAVLÍKOVÁ, Jana a Zdenko REGULI. I AM AIKIDOKA: INSIDE INTO INTERNATIONAL AIKIDO MARATHON. In 11th IMACSSS International Conference 5th World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2022. Abstract book info
 • REGULI, Zdenko. MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ZDIEĽANIA VÝSKUMU V ÚPOLOCH. In Dušana Čierna. Úpoly v minulosti a súčasnosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, s. 68-74. ISBN 978-80-89257-79-9. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jindřiška, Pavol MASARYK a Zdenko REGULI. The Experience of the State of Flow in Brazilian Jiu-Jitsu. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2018, roč. 18, č. 3, s. 1-6. ISSN 2084-3763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14589/ido.18.3.1. URL info
 • REGULI, Zdenko a WJ CYNARSKI. 18th Volume: Editorial. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14589/ido.18.4.1. info
 • REGULI, Zdenko. Evolution of approaches in self-defence: from belief through experience to evidence-based self-defence training. Archives of Budo. Polsko: INT SCIENTIFIC LITERATURE, INC, 2018, roč. 14, č. 2018, s. 345-350. ISSN 1643-8698. info
 • VODIČKA, Tomáš, Willy Augustinus PIETER, Zdenko REGULI a Martin ZVONAŘ. Isokinetic strength of the wrist in male aikido athletes. Ido Movement for Culture. 2016, roč. 16, č. 2, s. 48-54. ISSN 2084-3763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14589/ido.16.2.6. URL info
 • REGULI, Zdenko, Martina BERNACIKOVÁ a Michal KUMSTÁT. Anthropometric Characteristics and Body Composition in Aikido Practitioners. International Journal of Morphology. TEMUCO: SOC CHILENA ANATOMIA, 2016, roč. 34, č. 2, s. 417-423. ISSN 0717-9502. URL info
 • BUGALA, Martin, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Zdenko REGULI. HODNOCENÍ KURZU SEBEOBRANY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM JEJÍMI ÚČASTNÍKY. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2016, roč. 2016, č. 17, s. 7 - 14. ISSN 1213-2101. URL info
 • REGULI, Zdenko. Falling in Sport: Friend or Foe? In 12th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. Online. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 128 s. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5. URL info
 • REGULI, Zdenko a Wojciech J. CYNARSKI. Martial arts science institutionalisation: specialized scientific periodicals. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2014, roč. 14, č. 1, s. 54-62. ISSN 2084-3763. URL info
 • BAYERL, Saskia, Kate HORTON, Gabriele JACOBS, Sofie ROGIEST, Zdenko REGULI, Mario GRUSCHINSKE, Pietro COSTANZO, Trpe STOJANOVSKI, Gabriel VONAS, Mila GASCO a Karen ELLIOTT. Perspectives on the police profession: an international investigation. POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT. BINGLEY: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, 2014, roč. 37, č. 4, s. 728-745. ISSN 1363-951X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/PIJPSM-11-2013-0112. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT, Jitka ČIHOUNKOVÁ a René NOVOTNÝ. Coping Strategies of Different Levels in Aikido Practitioners. In 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of sports on state of plantar pressure. Journal of the international federation of physical education. 2013, roč. 83, č. 2, s. 57-61. ISSN 0256-6419. info
 • HURYCH, Emanuel, Zdenko REGULI a Ivo JIRÁSEK. Popis výzkumného souboru a charakteristika prostředí. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 146-168. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka CHVÁTALOVÁ. La sacralizzazione del combattimento. In Raimondo, S. Gioco, dramma, rito: Nelle arti marziali e negli sport da combattimento. Roma: Exorma, 2013, s. 155-161. ISBN 978-88-95688-88-6. info
 • REGULI, Zdenko, Jitka CHVÁTALOVÁ a Michal VÍT. Aplikované úpoly. 2013. info
 • BAYERL, P. S., G. JACOBS, S. DENEF, R. J. VAN DEN BERG, N. KAPTEIN, K. BIRDI, F. BISOGNI, D. CASSAN, P. COSTANZO, K. HORTON, T. JOCHOMS, S. MIRCEVA, K. KRSTEVSKA, A. VANDEN OORD, C. OTOIU, R. RAJKOVCHEVSKI, Zdenko REGULI, S. ROGIEST, T. STOJANOVSKI, Michal VÍT, G. VONAS a Mila GASCÓ. The role of macro context for the link between technological and organizational change. Journal of Organizational Change Management. The Netherlands: Emerald Group Publishing Limited, 2013, roč. 26, č. 5, s. 793-810. ISSN 0953-4814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/JOCM-05-2013-0076. info
 • BORN, Arjan van den, Arjen van WITTELOOSTUIJN, Melody BARLAGE, Saraï SAPULETE, Ad van den OORD, Sofie ROGIEST, Nathalie VALLET, Zdenko REGULI, Michal VÍT, Christian MOUHANNA, Damien CASSA, Henriette BINDER, Vivian BLUMENTHAL, Jochen CHRISTE-ZEYSE, Stefanie GILJOHANN, Mario GRUSCHINSKE, Hartwig PAUTZ, Susanne STEIN-MÜLLER, Fabio BISOGNI, Pietro COSTANZO, Trpe STOJANOVSKI, Stojanka MIRCEVA, Katerina KRSTEVSKA, Rade RAJKOVCEVSKI, Mila STAMENOVA, Saskia BAYERL, Kate HORTON, Gabriele JACOBS, Theo JOCHOMS, Gert VOGEL, Daniela ANDREI, Adriana BABAN, Sofia CHIRICA, Catalina OTOIU, Lucia RATIU, Claudia RUS, Mihai VARGA, Gabriel VONAS, Victoria ALSINA, Mila GASCÓ, Kerry ALLEN, Kamal BIRDI, Kathryn BETTERIDGE, Rebecca CASEY, Leslie GRAHAM a László PÓLOS. Policing opportunities and threats in Europe. Journal of Organizational Change Management. The Netherlands: Emerald Group Publishing Limited, 2013, roč. 26, č. 5, s. 811 - 829. ISSN 0953-4814. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1108/JOCM-09-2012-0145. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT, Jitka CHVÁTALOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martin BUGALA a Miloslav HOUDEK. Sebeobrana pro zdravotnický personál - zvládání konfliktních situací. 1. vyd. Brno: Masaryková univerzita, Zdravotnická záchranná služba Jmk, p.o., 2013. ISBN 978-80-210-6338-9. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Martin BUGALA. RESEARCH OF SOLUTION OF CONFLICT SITUATIONS AS PART OF SELF-DEFENCE THEORY IN COMPOSITE PROJECT. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Book of Abstracts. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • TUMOVÁ, Veronika a Zdenko REGULI. FENOMÉN BATTLU V HIP HOP DANCE A STREETDANCE. In Zdenko Reguli. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 113 - 124. ISBN 978-80-210-6290-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Sakralizace boje z hlediska raného vývoje úpolových činností. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 97-113. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Úpolové disciplíny ve starořeckých gymnasiích a palestrách. In Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 11-15. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Martin BUGALA. Community Policing and Conflict (Self-)Management. In COMPOSITE Newsletter Issue 15 - September/October 2013. Oranienburg - Germany: Polizei des Landes Brandenburg (Germany), 2013, 2 s. URL info
 • ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Lenka NEJEDLÁ, Zdenko REGULI a Michal VÍT. ANALÝZA POSTOJŮ KARATISTŮ A IRSKÝCH TANEČNÍKŮ KE KARATE A IRSKÉMU TANCI. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 127-148. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Základy osobní sebeobrany. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5784-5. info
 • CHVÁTALOVÁ, Jitka, Lenka NEJEDLÁ a Zdenko REGULI. Analysis of Irish dancers´ and karate practitioners´ attitude to Irish dance and karate. In Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports. 2012. ISBN 978-88-95688-78-7. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Ethics of scenario training in self-defence class. In Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports, 2012. 2012. ISBN 978-88-95688-78-7. info
 • REGULI, Zdenko. Member of Scientific Comittee. Scientific Comittee of IMACSSS Inetrnational Conference Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports, 2012. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka CHVÁTALOVÁ. Sacralization of Fight. In Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports, 2012. 2012. ISBN 978-88-95688-78-7. info
 • REGULI, Zdenko. Profily absolventů a výstupy z učení ve vybraných studijních oborech FSpS. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • ZVONAŘ, Martin, Kateřina LUTONSKÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of combative sports on state of plantar pressure. Ido Movement for Culture. 2012, roč. 12, č. 1, s. 30-35. ISSN 1730-2064. URL info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Michal VÍT, Zdenko REGULI a Willy Augustinus PIETER. Kinematic characterization of the Capoeira Bencao kick. Ido Movement for Culture. 2012, roč. 12, č. 4, s. 7-11. ISSN 1730-2064. URL info
 • ZAHRADNÍČEK, Vít, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Martin ZVONAŘ, Zdenko REGULI a Michal VÍT. Kinematic Analysis in Combative Sports. Ido Movement for Culture. 2012, roč. 12, č. 4, s. 12-19. ISSN 1730-2064. URL info
 • VÍT, Michal. Inovace předmětu Sebeobrana ve studijním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • CHVÁTALOVÁ, Jitka. Inovace předmětů Karate a Teorie a didaktika karate ve studijních programech FSpS. In Možnosti vzdělávání rozhodčích kolektivních sportů: Inovace předmětů ve studijních oborech Fakulty sportovních studií. 2012. info
 • ALLEN, Kerry, Nico KAPTEIN, Petra BYERL, Kamal BIRDI, Fabio BISOGNI, Damien CASSAN, Jochen CHRISTE-ZEISE, Pietro COSTANZO, Mila GASCÓ, Kate HORTON, Gabriele JACOBS, Theo JOCHOMS, Katerina KRSTEVSKA, Stojanka MIRCEVA, Ad VAN DEN OORD, Catalina OTOIU, Rade RAJKOVCHEVSKI, Zdenko REGULI, Trpe STOJANOVSKI, Gabriel VONAS, Christine TURGOOSE, Ian MACDONALD, Julia VÖSING, Sofie ROGIEST, Nathalie VALLET, Michal VÍT, Christian MOUHANNA, Joel FICET, Mario GRUSCHINSKE, Nathalie HISCHMANN, Susanne STEIN-MÜLLER, Marjolijn BRUGGELING, Heng SOLLIE, Claudia RUS, Lucia RATIU, Daniela ANDREI, Adriana BABAN, Charlotte FERNÁNDEZ a Victória ALSINA. Police Knowledge Sharing Capabilities. Sheffield: University of Sheffield, 2012, 60 s. info
 • MUSIL, Radek, Jan ŠENKÝŘ, Martin ZVONAŘ a Zdenko REGULI. COMPARISON OF THE CONTACT AREA OF SOLE AND SURFACE IN COMBAT SPORTS USING PEDAR. In EMED Scietific Meeting 2012, 2012. 2012. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. BEST PRACTICES IN EUROPEAN POLICING. In BEST PRACTICES IN EUROPEAN POLICING A SELECTION OF CASE STUDIES. DURHAM: DURHAM UNICERSITY, 2012, s. 23-39. 1. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Lenka BERÁNKOVÁ a Jitka KOPŘIVOVÁ. Aplikované úpoly. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Evaluation of learning outcomes of self-defence teaching at high schools. 2011. ISBN 978-989-96227-2-2. info
 • ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Zdenko REGULI. A Search of Literature on Karate Published in the Czech Republic. In Selected areas of intercultural dialogue in martial arts. Rzeszow: Wydawnictwo universytetu Rzeszowskiego, 2011, s. 101-109. The Lykeion Library Edition, Volume 14. ISBN 978-83-7338-638-9. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Motivation and Value Orientation of Combative Systems Trainers. Ido Movement for Culture. 2011, roč. 11, č. 3, s. 52-59. ISSN 1730-2064. info
 • REGULI, Zdenko, František HAVLÍK a Michal VÍT. Frequency of Combative Activities in the 1 st League Men’s Football Match. Ido Movement for Culture. 2011, roč. 11, č. 3, s. 31-36. ISSN 1730-2064. URL info
 • REGULI, Zdenko, Miriam KALICHOVÁ a Martin ZVONAŘ. Comparative Kinematical Analysis of Forward Roll Fall, Side Fall, and Forward Break Fall in Individual Kinematic Model. Ido - Movement for Culture. 2011, roč. 11, č. 4, s. 16-23. ISSN 1730-2064. URL info
 • CHVÁTALOVÁ, Jitka a Zdenko REGULI. What does Karate Mean for Them? In Sport and Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • NEJEDLÁ, Lenka a Zdenko REGULI. What is in Their Mind: Analysis of Dancer's Mindset to Irish Dance. In Sport and Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • REGULI, Zdenko, Kristýna KOUDELNÁ a Martin ZVONAŘ. Importance of Falling Techniques in Sport Games: A Volleyball Example. In Sport and Quality of Life. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • REGULI, Zdenko a Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5, č. 2, s. 5-12, 12 s. ISSN 1802-7679. info
 • NEJEDLÁ, Lenka a Zdenko REGULI. What is in Their Mind: Analysis of Dancers Mindset to Irish Dance. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2011, roč. 2011/5, č. 3, s. 241-243. ISSN 1802-7679. info
 • DENEF, Sebastian, Nico KAPTEIN, Petra BYERL, Kamal BIRDI, Fabio BISOGNI, Damien CASSAN, Jochen CHRISTE-ZEISE, Pietro COSTANZO, Mila GASCÓ, Kate HORTON, Gabriele JACOBS, Theo JOCHOMS, Katerina KRSTEVSKA, Stojanka MIRCEVA, Ad VAN DEN OORD, Catalina OTOIU, Rade RAJKOVCHEVSKI, Zdenko REGULI, Trpe STOJANOVSKI a Gabriel VONAS. ICT Trends in European Policing. Sankt Augustin: Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT, 2011, 41 s. info
 • REGULI, Zdenko a Petra MERUNKOVÁ. Motivace odsouzených žen a mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ke sportovním aktivitám. In Sociální pedagogika ve střední Evropě. 2010. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Úpolové aktivity ‐ strategie a prostředek prevence sociálně‐patologického jednání dětí a mládeže? In Sociální pedagogika ve střední Evropě. 2010. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Motivation and value orientation of combative systems trainers. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Zdenko REGULI. A search of literature on karate published in the Czech republic. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Systematized review of czech literature on combatives and self-defence. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • REGULI, Zdenko, František HAVLÍK a Michal VÍT. Frequency of combative activities in 1st league men's football match. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • REGULI, Zdenko, Miriam KALICHOVÁ a Martin ZVONAŘ. Comparative kinematical analysis of forward roll fall, side fall, and forward break fall. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI a Tomáš VESPALEC. Influance of combative sports on state of plantar pressure. In 2nd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2010. ISBN 978-83-7338-571-9. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. New Perspectives for Police Forces Co-operation: 7th Framework Project the Comparative Police Study in the European Union (COMPOSITE). In Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2010, 5 s. ISBN 978-80-254-8493-7. info
 • REGULI, Zdenko a Petra MERUNKOVÁ. Motivace odsouzených žen a mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ke sportovním aktivitám. In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy. Brno: Institut mezioborových studií, 2010, 576 s. ISBN 978-80-87182-15-4. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Úpolové aktivity - strategie a prostředek prevence sociálně patologického jednání dětí a mládeže? In Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy Brno. Brno: Institut mezioborových studií, 2010, s. 558-563. ISBN 978-80-87182-15-4. info
 • REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Miriam KALICHOVÁ. Zpráva z druhého Světového kongresu úpolových sportů a bojových umění v Rzeszówě. Studia Sportiva. 2010, roč. 4, č. 2, s. 123-124. URL info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In CYNARSKI, Wojciech J. Martial Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook. Rzeszow: Rzeszow University, 2009, s. 69-76. "Biblioteka Lykeion", volume 9. ISBN 978-83-7338-439-2. info
 • REGULI, Zdenko. Dějiny úpolových sportů ve studiu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 23-27, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Change from individual work to teamwork during the sangongeiko practice. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Combatives evolution in the Czech Republic and inclusion of combatives into physical education. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Názory učitelů Jihomoravského kraje na výuku úpolů na základních školách. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 88-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT a Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • ZVONAŘ, Martin, Vladimír PSALMAN, Martin SEBERA a Zdenko REGULI. The Relationship Between Balance Ability and Body Weight in 11 to 15 Year Old Children. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • REGULI, Zdenko a Martin ZVONAŘ. New ideas for research, grant funding and publications as result of mutual cooperation in INSHS. In Convent of International Network on Sport and Health Science. 2009. info
 • ZVONAŘ, Martin a Zdenko REGULI. Current research interest at Faculty of Sport Studies. In Convent of International Network on Sport and Health Science. 2009. info
 • REGULI, Zdenko. Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic. Ido - Movement for Culture. 2009, roč. 9, č. 9, s. 38-43. ISSN 1730-2064. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation. Ido - Movement for Culture. 2009, roč. 9, č. 9, s. 119-122, 3 s. ISSN 1730-2064. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag, 2009, s. 223-227, 293 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In Current trends in Performance Analysis. Aachen: Shaker Verlag, 2009, s. 303-307, 393 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • REGULI, Zdenko. Personálny princíp v systematike technických prostriedkov v aikidó. In BARTÍK, Pavol. Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 8 s. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • REGULI, Zdenko. Predolympijské džúdó a jeho zakladateľ Džigoró Kanó. In BARTÍK, Pavol. Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 8 s. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v učiteľských odboroch Fakulty sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne. In BARTÍK, Pavol. Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 8 s. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 73-85, 12 s. ISSN 1802-7679. info
 • REGULI, Zdenko. Setkání, konflikty a dialogy v bojových uměních. Recenze monografie. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 134. ISSN 1802-7679. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Zpráva z mezinárodního kongresu bojových umění a úpolových sportů v Portugalsku. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 137-139. ISSN 1802-7679. info
 • NEJEDLÁ, Lenka a Zdenko REGULI. Mezinárodní konference v Rydzyně. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 140-142. ISSN 1802-7679. info
 • REGULI, Zdenko. Kinematická analýza pádu vzad s převratem bez zaražení. In Sport a kvalita života 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 103-114. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Edukace bezpečnostních složek na Masarykově univerzitě v Brně. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009, 6 s. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Využívanie všeobecne platných princípov vo vyučovaní pohybových vzorcov profesnej sebaobrany na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009, 16 s. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical Manners and Psychological Reactions of University Students in Model Self-defence Situation. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • REGULI, Zdenko a Lucie MLEJNKOVÁ. Beginners Motivation for Aikido Practicing. In Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija". Trudy učastnikov. Časť 3. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008, s. 18-19. ISBN 0-01-100061-9. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Internal Monologue in Sanbon Geiko. In Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija". Trudy učastnikov. Časť 3. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008, s. 19-22. ISBN 0-01-100061-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008, s. 334-338. ISBN 1-901280-01-2. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008, s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2. info
 • REGULI, Zdenko. Vědět nejenom co, ale i proč a jak. Těl. Vých. Sport. Mlád. 2008, roč. 74, 6/08, s. 48-48, 2 s. ISSN 1210-7689. info
 • REGULI, Zdenko, Vít RANDÝSEK a Michal VÍT. Freestyle kata: úpolová, či gymnastická disciplína? In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 5-8, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Modelové sebeobranné situace ve školní tělesné výchově. In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s. 97-103, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • REGULI, Zdenko. Biomechanická struktura pádových technik. (Full text on CD-ROM eclosed). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 130-130, 183 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Koncepce výuky sebeobrany na středních školách (Full text on CD-ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 168-168, 183 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • REGULI, Zdenko. Neuskutočnené XII. olympijské hry v Tokiu 1940 z hľadiska úpolov. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: PEEM, 2008, s. 67-71, 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko. Otázky spoločného základu úpolov v príprave učiteľov telesnej výchovy. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: PEEM, 2008, s. 72-74, 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zkušenosti s výukou sebeobrany dětí. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: PEEM, 2008, s. 155-160, 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica, 2008, roč. 8/2008, č. 1, s. 60-66. info
 • REGULI, Zdenko. 2nd International Scientific Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists 25-26 April 2008, Targowiska near Krosno, Poland. Studia Sportiva. 2008, roč. 2008, č. 2, s. 94-95. ISSN 1802-7679. info
 • ĎURECH, Miroslav. Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK. Bratislava: PEEM, 2008, 210 s. Národné športové centrum. ISBN 978-80-89197-87-3. info
 • REGULI, Zdenko. Od výcviku sebeobrany založeného na víře přes zkušenost k důkazům. In Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2008, s. 46-58, 12 s. ISBN 978-80-254-3706-3. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007, s. 89-95, 6 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007, s. 133-140, 7 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Barbora JALOVECKÁ. Psychological Determinants of Didactics of Combatives. In Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii psichologov fizičeskoj kuľtury i sporta "Rudnikovskie čtenija". Moskva: Federaľnoe agentstvo Rossijskoj Federacii po fizičeskoj kuľtury, sporta i turizma, 2007, s. 182-183. ISBN 978-5-903124-16-9. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Multimediální studijní materiály pro výuku úpolových sportů a sebeobrany. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007, s. 35-37. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó jako prostředek psychosociální edukace. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007, s. 75-80. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • REGULI, Zdenko. Won Hwa Do: Martial Art as a Weapon of New Religion. In Social Dimensions of Sport and Recreation Development in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport Center and Comenius University, 2007, s. 124-129. Project VEGA 1/2526/05. ISBN 978-80-969702-0-9. info
 • REGULI, Zdenko. Is There a Place for Women in Combat Sports at Olympic Games? In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. (Full text on CD ROM). 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2007, s. 454-457. ISBN 978-80-969343-9-3. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia from the Pupils Point of View. (Full text on CD ROM). In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2007, s. 205-211. ISBN 978-80-969343-9-3. info
 • BARTÍK, Pavol, Miroslav SLIŽIK a Zdenko REGULI. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, 247 s. Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8083-477-7. info
 • REGULI, Zdenko. Bartík, Pavol. Úpoly na 2. stupni základnej školy. (Recenze monografie). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 79-79, 2 s. ISSN 1802-7679. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Michal ZÁLEŠÁK. Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2006 (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 149-149. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. Kinematická analýza chůze (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 117-117, 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko. Kinematická analýza pádu vpřed s převratem a zaražením. (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 119-119. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko. Pádová technika v soutěžních úpolových sportech. (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 119-119. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko. Nové pohledy na úpoly. Těl. Vých. Sport. Mlád. 2007, roč. 73, 8/07, s. 27-30. ISSN 1210-7689. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 88 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • REGULI, Zdenko. Diagnostika vybraných modelů pádových technik. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 130 s. info
 • REGULI, Zdenko a Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó. In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 67-84, 17 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Metodika nácviku pádových technik: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v aeróbnych formách gymnastiky. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 109-113. ISBN 80-89197-62-0. info
 • REGULI, Zdenko. Comparative Study: Combatives in the Curriculum of Physical Education in the Slovak Republic and in the Czech Republic; Need for Innovation. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, roč. 6/2006, č. 1, s. 145-153, 8 s. info
 • REGULI, Zdenko. Džúdó na novodobých olympijských hrách. In Humanistické podoby športu a telesnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 52-57. ISBN 80-89075-30-4. info
 • REGULI, Zdenko. Základní terminologie v úpolech. Full text at CD ROM. In Sport ve vědě - věda ve sportu. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, s. 54-54. ISBN 80-210-3633-8. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty (distanční studijní text). Brno: Masarykova univerzita, 2005, 133 s. ISBN 80-210-3700-8. info
 • REGULI, Zdenko. Inovovaná systematika úpolov. Telesná výchova a šport. 2005, roč. 15, č. 1, s. 45-47. ISSN 1335-2245. info
 • REGULI, Zdenko. Úpolové sporty ve světovém sportovním hnutí. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace (Sborník příspěvků z česko-slovensko-polského sympozia). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 250-259. ISBN 80-244-1116-4. info
 • REGULI, Zdenko a Miroslav ĎURECH. Študijný odbor Speciální edukace bezpečnostních složek po troch rokoch. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info
 • REGULI, Zdenko a Věra KNAPPOVÁ. Medical aspects of martial arts. In Movement and Health: 4th International Conference. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 97 (CD ROM Fultext). ISBN 80-244-1166-0. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly v prevenci rizikového chování. In II. ročník celostátní konference Primární prevence rizikového chování: Lesk a bída primární prevence. Praha: Centrum adiktologie 1. LF UK, 2005, s. 29. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly a hry. In Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 36-39, 5 s. ISBN 80-89197-30-2. info
 • REGULI, Zdenko. Koncepcia "ki" a zážitok jednoty s partnerom v aikidó. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2004, roč. 29, č. 1, s. 23-31. ISSN 1211-6521. info
 • REGULI, Zdenko. Taxonomie úpolů z pohledu školní tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 72-72. ISBN 80-210-3541-2. info
 • REGULI, Zdenko. Koncepcia "ki" a zážitok jednoty pohybu s partnerom v aikidó (anotácia). In Konference plná barev: Sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 110. ISBN 80-244-0931-3. info
 • REGULI, Zdenko. Combative activities. Brno: Paido, 2004, 37 s. ISBN 80-7315-095-6. info
 • REGULI, Zdenko. Systematika úpolov. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 140 s. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó: Průvodce pro žáky i učitele. Bratislava: Cad Press, 2003, 223 s. ISBN 80-88969-08-5. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó a sebaobrana. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003, s. 43-46. ISBN 80-88901-80-4. info
 • REGULI, Zdenko. Filozofia pohybu v aikidó. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003, s. 47-53. ISBN 80-88901-80-4. info
 • REGULI, Zdenko a Helena REGULIOVÁ. Cvičenie aikidó v tehotenstve. In Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2003, s. 54-57. ISBN 80-88901-80-4. info
 • REGULI, Zdenko. Úpoly ako súčasť celoživotnej cesty. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 59-59. ISBN 80-210-3261-8. info
 • REGULI, Zdenko a Jan MACHÁT. Úpoly na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 60-60. ISBN 80-210-3261-8. info
 • REGULI, Zdenko a Andrej POLÁČEK. Odstraňovanie stresu z pádov. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 61-61. ISBN 80-210-3261-8. info
 • REGULI, Zdenko a Andrej POLÁČEK. Odstraňovanie stresu z fyzického kontaktu počas základného policajného výcviku na SOŠ PZ v Pezinku. In Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky a úpolov. Bratislava: FTVŠ UK, 2003, s. 102-104. ISBN 80-88901-88-X. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó. Vitalita. 2002, roč. 2002, č. 12, s. 35. ISSN 1211-6300. info
 • REGULI, Zdenko. Makkohó: Techniky naťahovania šľachovo-svalových energetických dráh. Magazin aikido. 2001, roč. 2, č. 8, s. 7-10. info
 • REGULI, Zdenko. Sedem cností budó? Magazin aikido. 2001, roč. 2, č. 8, s. 17-18. info
 • REGULI, Zdenko. Samuraji: vzdelaní alebo hlúpi? Magazin aikido. 2001, roč. 2, č. 5, s. 21-25. info
 • REGULI, Zdenko. Biomechanické princípy pádových techník v aikidó. Magazin aikido. 2001, roč. 2, č. 4, s. 8-10. info
 • REGULI, Zdenko. Využitie pohybových hier v aikidó. Magazin aikido. 2001, roč. 2, č. 3, s. 6-8. info
 • REGULI, Zdenko. Aikidó: Terminologický slovník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000, 97 s. ISBN 80-223-1500-1. info
 • REGULI, Zdenko. Teoretické východiská pádových techník. In Využitie pohybových štruktúr úpolov v iných pohybových aktivitách. Bratislava: FTVŠ UK, 2000, s. 51-56. ISBN 80-223-1551-6. info
 • REGULI, Zdenko. Pohľad aikidó na cvičenie oslabených. Magazin aikido. 2000, roč. 1, č. 2, s. 11-15. info
 • ĎURECH, Miroslav, Boris MLSNA, Fedor ČUPERKA, Ivan PLAŠTIAK, Zdenko REGULI a Lucia ŠIDLÍKOVÁ. Úpoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000, 62 s. ISBN 80-223-1381-5. info
 • HOTÁR, Viliam, Pavel PAŠKA, Ján PERHÁCS, Zdenko REGULI, Elena AMTMANNOVÁ, Mária ANTALOVÁ, Marta BAČOVÁ, Samuel BAKOŠ, Ondrej BALÁŽ, Július BOROŠ, Mária BRATSKÁ, Milan CIRBES, Mária ČARNOGURSKÁ, Rozália ČORNANIČOVÁ, Viliam FÁBRY, Ján GREXA, Marta HARGAŠOVÁ, Zora JURČACKOVÁ, Vladislav KAČÁNI, Juraj KALNICKÝ, Július KASA, Ján KOMOROVSKÝ, Ondrej KONDÁŠ, František KORČEK, Viktor KRUPA, Jindra KULICH, Július MATULČÍK, Robert MÁTHÉ, Anna PREINEROVÁ, Jozef PŠENÁK, František SÝKORA, Ladislav ŠINKA, Jaromír ŠIMONER, Vojtech ŠTULRAJTER, Ivan ŠTÚR, Štefan ŠVEC, Tatiana TAROČKOVÁ, Anna TOKÁROVÁ, Miroslav TUMA, Gabriel ZALA a Július ŽIŠKAY. Výchova a vzdelávanie dospelých: Andragogika: Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000, 547 s. ISBN 80-08-02814-9. info
 • REGULI, Zdenko. Tradičné japonské kultúrne prvky v aikidó. In Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme Vedy o športe. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, s. 126-129. ISBN 80-88722-62-4. info
 • REGULI, Zdenko. Japonská cesta celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie dospelých. 1999, roč. 4, č. 3, s. 40-53. ISSN 1335-2350. info

22. 9. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info