Katedra kineziologie

Profil katedry

Od vzniku fakulty v roce 2002 nesla současná katedra kineziologie název katedra kinantropologie a zastřešovala velkou většinu teoretických předmětů z oblasti společensko-vědní (psychologie sportu), pedagogicko-didaktické (praxe, didaktika tělesné výchovy) a kinantropologické (biomechanika, antropomotorika, teorie sportovního tréninku, metodologie). V roce 2008 došlo ke změně názvu katedry, která byla přejmenována na katedru kineziologie, a změnilo se i složení zastřešovaných disciplín – studijní předměty bakalářského a magisterského studia v oblasti kinantropologie a v oblasti biomedicínské. Dnešní strukturu katedry tvoří oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii, které vyučuje předměty antropomotorika, biomechanika, metodologie, informatika, a oddělení zdravotních věd ve sportu, pod jehož záštitou probíhá výuka předmětů anatomie a morfologie pohybového systému, fyziologie, sportovní medicína, první pomoc a zátěžová diagnostika. Tou se podrobně zabývá laboratoř kinantropologického výzkumu, která poskytuje své služby sportovcům i veřejnosti.

PublikacePočet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Projekty


Celkový počet projektů: 4


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info