Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Profil katedry

Katedra je tvořena třemi odděleními. Vznikla v roce 2008 rozdělením dosavadní Katedry sportovní edukace. Katedra je garantem výuky teorie a didaktiky atletiky, plavání, a teorie a metodiky lyžování, cyklistiky, biatlonu a dalších sportů v přírodě. Organizuje kurzy pro odbornou tělesnou výchovu na fakultě. Svými teoretickými lekcemi i praktickými kurzy pokrývá katedra také kondiční trénink v programu bakalářského i magisterského studia a širokou škálu sportů, spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. Studenty uvádí do problematiky vysokohorské turistiky, vodní turistiky či cykloturistiky, a to i v jejích méně tradičních podobách. Dalšími vyučovanými předměty jsou např. snowboarding, carving či survival. K základním pedagogickým úkolům Katedry atletiky, plavání a sportů v přírodě patří odborná garance příslušných předmětů studijních programů Tělesná výchova a sport, Osobní a kondiční trenér, Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie. Katedra rovněž zabezpečuje licenční instruktorské kurzy pro plavčíky, kurz instruktora lyžování, instruktora cykloturistiky či snowboardingu. Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě řeší problematiku teorie sportovního tréninku, kondičního tréninku, pohybové aktivity populace, metodiky biatlonu či tvorby cykloturistických tras.

Katedra se dělí se na tři specializovaná oddělení, která vzájemně propojuje vědeckovýzkumná činnost i vzájemná kooperace v pedagogické činnosti jednotlivých oblastí.

Oddělení atletiky

Je pracoviště zabezpečující výuku předmětů atletiky a kondičního tréninku. Výuka atletiky prostupuje téměř všechny programy FSpS. Ve své výukové činnosti se oddělení specializuje na výchovu trenérů atletiky I. a II. třídy a kondičních trenérů.

Oddělení plavání

Zabezpečuje výuku plavání ve všech programech studia na FSpS. V rámci Specializace oddělení vychovává trenéry Plavání II. a I. třídy.

Oddělení sportů v přírodě a turistiky

Je pracoviště zabezpečující výuku outdoorových sportovních aktivit a turistiky. Většina předmětů oddělení je realizovaná prostřednictvím kurzovní formy výuky:
•Snowboarding (možnost získání licence Cvičitel Snowboardingu) 
• Sjezdové lyžování (možnost získání licence Cvičitel lyžování)
• Běžecké lyžování
• Horolezectví
• Turistika a sporty v přírodě
• Vodní turistika
• Volitelný kurz Windsurfing

V rámci specializací v oboru Trenérství, spolupráci s příslušnými svazy oddělení zabezpečuje vzdělávání trenérů a získání II. a I. třídy trenéra běhu na lyžích, biatlonu a cyklistiky.

Zástupci katedry se aktivně účastní akademických soutěží buď v roli pořadatelů AMČR, nebo jako funkcionáři v roli trenérů a organizátorů výjezdů reprezentačních akademických výběrů ČAUS.

 

PublikacePočet publikací: 0


Projekty


Celkový počet projektů: 1


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Kurzy

Kurzy Katedry atletiky, plavání a sportů v přírodě

Lyžování – povinný pro program TVS, 9 dní (4 dny běžecké lyžování, 5 dní alpské disciplíny) 
Turistika a sporty v přírodě
– povinný pro program TVS, 8 dní (5 dní turistika a sporty v přírodě, 3 dny vodní turistika)
Zimní výcvikový kurz
– povinný pro program Fyzioterapie, 5 dní
Letní výcvikový kurz
– povinný pro program Fyzioterapie, 5 dní
Teorie a didaktika lyžování
– povinný pro program UTV, 9 dní (4 dny běžecké lyžování, 5 dní alpské disciplíny)
Kondiční trénink v zimních podmínkách
– povinný pro program KTAK, 5 dní
Vysokohorský trénink
– volitelný pro všechny programy, 4 dny
Windsurfing
– volitelný pro všechny programy, 5 dní

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info