Katedra pedagogiky sportu

Profil katedry

Od vzniku Fakulty sportovních studií tvořila její integrální součást Katedra základů společenských věd, později přejmenovaná na Katedru společenských věd. Její pracovníci zajišťovali výuku části tzv. univerzitního základu a pedagogicko-psychologickou oblast studia učitelství tělesné výchovy. K základním úkolům pracoviště patřil rozvoj komunikace s paralelními disciplínami kinantropologie (např. s filozofií sportu, sociologií sportu nebo psychologií sportu) a podíl na naplňování strategické vize fakulty. V roce 2008 se z tohoto pracoviště vyčlenila současná Katedra pedagogiky sportu. Odborně, výzkumně a výukově se zaměřuje na oblast pedagogiky, pedagogiky sportu a především na učitelství tělesné výchovy. Spolupracuje s analogickými pedagogickými a sportovně-pedagogickými pracovišti v ČR i v zahraničí. K základním pedagogickým úkolům Katedry pedagogiky sportu patří odborná garance studijního oboru Učitelství tělesné výchovy na FSpS MU, metodické a organizační zajištění pedagogických a učitelských praxí a výuka pedagogických a sportovně-pedagogických předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

PublikacePočet publikací: 3


Projekty


Celkový počet projektů: 1


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Závěrečné práce

Standard závěrečných prací

Vybrané kinantropologické a pedagogické odborné časopisy

Přehled témat závěrečných prací:

Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.

Diplomové práce:

 • Analýza efektivity 90 minutových vyučovacích jednotek tělesné výchovy ve srovnání s 45 minutovými
 • Komparace didaktického řídícího stylu příkazového a s nabídkou v hodinách tělesné výchovy na střední škole
 • Komparace obsahu vyučovacích jednotek tělesné výchovy na běžné ZŠ a ZŠ se sportovním zaměřením
 • Komparace postoje žáků 2. stupně ZŠ ke školní tělesné výchově v krajském městě a venkovské obci
 • iKomparace výsledků všeobecného přehledu u studentů gymnázií a ostatních středních škol
 • Motorické kompetence učitelů tělesné výchovy
 • Možnosti videoanalýzy jako součásti reflexe činnosti učitele tělesné výchovy
 • Studentské portfolio – využití v praxi
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Diplomové práce:

 • Aktuální úroveň fyzické zdatnosti dětí: výsledky motorických testů jako ukazatel životního stylu rodiny dětí
 • Komparace ideální hodiny TV z pohledu žáků a z pohledu jejich učitelů
 • Obsahová náplň vyučovacích jednotek TV: izolované znalosti vs. budování výuky orientované na rozvoj kompetencí
 • Postcovidová doba: kvalitativní pohled vybraných žáků na pohybovou aktivitu v době pandemie, nyní a jejich vize do budoucna
 • Srovnání pohybové aktivity mládeže v mimoškolním prostřední na Havlíčkobrodsku
 • Znalosti žáků 2. stupně ZŠ z TV v závislosti na úrovni verbální komunikace učitele TV
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Diplomové práce:

 • Vzdělávání trenérů veslování
 • Sportovní a pohybové aktivity dětí v rámci nařízené ústavní výchovy ve výchovném ústavu
 • Školní sport – kazuistika vybrané střední školy
 • Neformální vzdělávání sportovních trenérů
Mgr. Michal Roček

Bakalářské práce:

 • Bibliografie příslušné sportovní disciplíny či konkrétního tématu (periodika a tituly v letech 1945–1989)
 • Historie a vývoj konkrétní zvolené sportovní organizace

Diplomové práce:

 • Edukační činnost vybraného sportovního svazu (legislativa, vzdělávání trenérů, publikační činnost svazu…)
 • Vzdělávací aktivity trenérek a trenérů vybraného sportovního odvětví
Aktuality

Dne 8. 2. 2022 se konal 4. kulatý stůl za účasti učitelů z praxe a akademických pracovníků FSpS MU. Téma se zaměřovalo na kvalitu výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info