Katedra pedagogiky sportu

Profil katedry

Od vzniku Fakulty sportovních studií tvořila její integrální součást Katedra základů společenských věd, později přejmenovaná na Katedru společenských věd. Její pracovníci zajišťovali výuku části tzv. univerzitního základu a pedagogicko-psychologickou oblast studia učitelství tělesné výchovy. K základním úkolům pracoviště patřil rozvoj komunikace s paralelními disciplínami kinantropologie (např. s filozofií sportu, sociologií sportu nebo psychologií sportu) a podíl na naplňování strategické vize fakulty. V roce 2008 se z tohoto pracoviště vyčlenila současná Katedra pedagogiky sportu. Odborně, výzkumně a výukově se zaměřuje na oblast pedagogiky, pedagogiky sportu a především na učitelství tělesné výchovy. Spolupracuje s analogickými pedagogickými a sportovně-pedagogickými pracovišti v ČR i v zahraničí. K základním pedagogickým úkolům Katedry pedagogiky sportu patří odborná garance studijního oboru Učitelství tělesné výchovy na FSpS MU, metodické a organizační zajištění pedagogických a učitelských praxí a výuka pedagogických a sportovně-pedagogických předmětů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

PublikacePočet publikací: 2


Projekty


Celkový počet projektů: 2


Výuka v aktuálním semestru

Akademický rok 2021–2022

Závěrečné práce

Standard závěrečných prací

Vybrané kinantropologické a pedagogické odborné časopisy

Přehled témat závěrečných prací:

Mgr. Ondřej Janák

 • „Pracovní spokojenost“ učitelů tělesné výchovy 
 • Profese trenéra tenisu 

doc. PhDr. Mgr. Janíková Marcela, Ph.D.

 • Důvody absolventů učitelství tělesné výchovy k nevykonávání své profese 
 • Příčiny odchodu (začínajících) učitelů tělesné výchovy ze školství
 • Identifikace problémů začínajících učitelů tělesné výchovy 
 • Specifické problémy učitelů tělesné výchovy v závěru pracovní kariéry
 • Postoje učitelů tělesné výchovy k jejich profesi

doc. PhDr. Jůva Vladimír, CSc.

 • Vzdělávání sportovních trenérů
 • Genderové aspekty trenérství
 • Volný čas a pohybové aktivity

Mgr. Michal Lupač, Ph.D.

 • Komparace TV v zahraničí a u nás

Mgr. Michal Roček

 • Edukační činnost vybraného sportovního svazu
 • Vzdělávání trenérů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info