Katedra společenských věd a managementu sportu

Profil katedry

Historie katedry sahá do roku 2008, kdy došlo ke změně struktury fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Tehdejší děkan fakulty prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., založil novou katedru společenských věd ve sportu. Roku 2013 byl název pracoviště rozšířen na Katedra společenských věd a managementu sportu.

Katedra zajišťuje výuku pro všechny studijní obory fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Předměty vycházejí z oblasti společenskovědní, kinantropologické, zejména ze vztahu k prostředí, v němž se bude absolvent pohybovat.

Na Katedře společenských věd a managementu sportu je akreditován mezifakultní studijní program management sportu v bakalářském i magisterském studijním programu. Studium je zabezpečeno ve spolupráci s ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Absolvent studijního programu Management sportu je orientován na ekonomiku sportu a získává vzdělání v oblasti managementu, ekonomie, veřejné správy, veřejných financí, účetnictví, finančního řízení, práva a marketingu ve sportu. Profil absolventa bakalářského i navazujícího studia tvoří také praktické znalosti získané během povinné praxe.

V současné době má katedra 9 interních pedagogických pracovníků. Ty doplňují při výuce kvalifikovaní učitelé z ekonomicko-správní fakulty i pedagogové z ostatních kateder fakulty sportovních studií. Na výuce se podílí také externí vyučující a špičkoví odborníci z praxe.

PublikacePočet publikací: 5


Projekty


Celkový počet projektů: 2


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info