Katedra gymnastiky a úpolů

Profil katedry

Katedra je tvořena dvěma odděleními. Oddělení gymnastiky a tance navazuje na dlouholetou tradici výuky gymnastiky na Masarykově univerzitě. Zabezpečuje výuku a výzkum v gymnastice, tancích a fitness. Oddělení úpolů zajišťuje výuku předmětů zaměřených na úpolové sporty a osobní bezpečnost. Pedagogický výkon Katedry gymnastiky a úpolů tvoří obecné předměty, vyučované pro všechny obory FSpS, například Základní a rytmická gymnastika a Průpravné úpoly. Katedra zabezpečuje širokou škálu teoretických předmětů jako je Teorie sebeobrany, Bojová umění, ale i Kriminologie a Androdidaktika. V jednotlivých studijních programech zabezpečuje Katedra gymnastiky a úpolů různé praktické předměty. Mezi gymnastické patří Sportovní gymnastika, Gymnastika příprava, Kondiční příprava. Z úpolových předmětů Aikidó, Box, Džúdó, Karate, Zápas, Sebeobrana, Donucovací prostředky a další. Odborníci katedry zabezpečují specializační přípravu trenérů v gymnastických a úpolových sportech a podílejí se na přípravě pedagogů a dalších pracovníků v tělesné výchově a sportu.


Oddělení gymnastiky a tance

Oddělení gymnastiky a tance vzniklo současně s Fakultou sportovních studií a do vytvoření samostatné Katedry gymnastiky a úpolů v roce 2008 bylo součástí Katedry sportovní edukace. Oddělení gymnastiky a tance se profiluje jako odborné pracoviště gymnastických druhů a sportů (základní gymnastika, rytmická, sportovní, moderní), tanečních disciplín a fitness aktivit. Pořádá semináře a školení pro odbornou veřejnost, kde se zdůrazňuje nezbytnost gymnastické průpravy.

Oddělení úpolů

Vznik oddělení úpolů souvisí se studijní specializaci Speciální edukace bezpečnostních složek a studijním programem Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek. Po vzniku Fakulty sportovních studií MU se úpolové předměty vyučovaly na Katedře sportovní edukace. Oddělení úpolů vzniklo v roce 2003 a 2008 byla založena Katedra gymnastiky a úpolů. Rozvoj Oddělení úpolů dokládá i personální obsazení. Při vzniku FSpS úpolové předměty zabezpečoval jeden asistent, po deseti letech rozvoje tvoří oddělení úpolů čtyři kmenoví zaměstnanci, doktorandi a externí učitelé.

 

PublikacePočet publikací: 1


Projekty


Celkový počet projektů: 3


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info