Katedra sportovních her

Profil katedry

Katedra sportovních her vznikla v roce 2008 rozdělením dosavadní katedry sportovní edukace. Katedra zajišťuje výuku předmětů společného základu a sportovních her v bakalářském stupni studia v následujících studijních programech: Osobní a kondiční trenér, Tělesná výchova a sport ve specializacích: Management sportu, Regenerace a výživa ve sportu, Rozhodčí kolektivních her, Speciální edukace bezpečnostních složek a Trenérství. V navazujícím magisterském stupni studia programy: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, Management sportu, Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie ve specializacích Kondiční trénink a Aplikovaná kineziologie.

Katedra má v první řadě studenty orientovat v problematice organizování sportovních činností jako součásti volnočasových aktivit. Organizuje činnost v rámci prvního stupně učitelského (jednooborového) zaměření na tělesnou výchovu. Připravuje zejména odborníky způsobilé jako pedagogický asistent či organizátor volnočasových aktivit pohybového charakteru. Absolventi dokážou vytvářet vzdělávací programy v oblasti sportu a rekreačních pohybových aktivit podle své specializace. Nabyté vědomosti umějí využít také pro kooperaci se sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími.

PublikacePočet publikací: 0


Projekty


Celkový počet projektů: 2


Výuka v aktuálním semestru

Vyučované předměty

Akademický rok 2021–2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info