• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:49
  • Stránka číslo: 33

Přednášky

12. 12. 2019 12:00

Aktuální problémy dopingu ve světě, ruské aféry a doping v Československu v období normalizace

Přednášející: PhDr. Jaroslav Nekola, odborník na problematiku dopingu


Místo: A11/206, Fakulta sportovních studií MU, Univerzitní kampus Bohunice


Jaroslav Nekola, bývalý předseda Antidopingového výboru a vysokoškolský pedagog, vystudoval na UK FTVS v Praze a sociologii na Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní MU). Od roku 1985 vedl odbor vědeckého a zdravotního zabezpečení tělovýchovy v ČSTV, podporoval nesouhlasné stanovisko s řízeným dopingem. Po roce 1989 byl jedním z iniciátorů založení Antidopingového výboru v České republice, byl i jeho dlouholetým ředitelem. V současnosti stále přednáší problematiku dopingu na FTVS UK a Trenérské škole při FTVS UK.


Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/odbornik-na-problematiku-dopingu-jaroslav-nekola-sportovci-byli-pokusne-osoby-20.html Zdroj: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/nekola-za-bojkotem-olympiady-v-la-byl-i-strach-z-odhaleni-dopingu/5be0d1310d663b6fe830224f Přednáška je otevřena odborné veřejnosti do naplnění míst učebny.

Další informace, fotografie nebo videa k události

Informace