• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    9. 3. 2016 - 13:01
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    10. 9. 2015 - 10:49
  • Stránka číslo: 33

Přednášky

10. 5. 2019

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Akreditace MŠMT v rámci DVPP č. j. MSMT-6543/2018-1-295


KDY A KDE
10. - 12. 5. 2019 a 24. - 26. 5. 2019 (harmonogram bude upřesněn) 7. 6. 2019 - závěrečná zkouška FSpS MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno CÍL KURZU: Cílem tohoto kurzu je připravit účastníka na to, aby dokázal dle vyhlášky č. 422/2013Sb. zajistit základní péči o zdraví všech účastníků na akcích jako zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Důraz bude kladen na nácvik praktické první pomoci mj. za využití simulovaných situací. Kurz je zakončený zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností.


CÍLOVÁ SKUPINA
Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ, trenéry sportovních škol, učitele - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogy volného času, vychovatele školních zařízení, asistenty pedagoga. Absolvent kurzu bude vybaven teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi z oblasti první pomoci. Rovněž bude znát právní normy spojené s povinnou zdravotnickou dokumentací vedenou v souvislosti s pořádáním zotavovacích akcí pro děti. Bude schopen plně vykonávat činnosti spadající do kompetencí zdravotníka zotavovacích akcí.


OBSAH KURZU
Zásady stavby a funkce lidského těla (3 hodiny) První pomoc teoretická část (10 hodin) První pomoc praktická část (16 hodin) Péče o nemocné (4 hodiny) Základy zdravotnické dokumentace (1 hodina) Práva a povinnosti ZZA (3 hodiny) Hygiena a epidemiologie (3 hodiny)


LEKTOŘI:
Mgr. Eva Valkounová, Ph.D. - odborný garant kurzu
Bc. Michal Matula
DiS. Lukáš Pelinka
Mgr. Milan Mojžíš

Přiložený soubor

zdravotnikzotavovacichakci_nabidka.pdf