123 Laboratoř analýzy pohybu

Laboratoř analýzy pohybu je vybavena širokou škálou přístrojového vybavení, které slouží k sofistikované analýze pohybových vzorců. Laboratoř se zabývá několika stěžejními oblastmi:

Rozložení plantárních tlaků na chodidlech

Popis přístroje:

Laboratoř disponuje dvěma tenzometrickými deskami Emed a Zebris. Přístroje umožňují rozpoznání individuálních odchylek tvaru a postavení chodidla při pohybu, 3D zobrazení hodnot tlaku na chodidlech, hodnocení stavu nožní klenby a také vytyčení oblastí maximálních tlaků, kde dochází k přetížení chodidla.

Doporučení před měřením (průběh měření):

Měření probíhá naboso ve statickém, nebo dynamickém režimu testování.

Kontraindikace měření:

Bez kontraindikací.

Časová náročnost:

Měření jedné osoby trvá 15 min.

Výstupní data z měření:

Distribuce maximálních tlaků na chodidlech, kontaktní plocha chodidla při došlapu, míra zatěžování jednotlivých oblastí chodidla, index podélné klenby, index vytočení chodidla při chůzi.

Měření provádí

Marta Gimunová

3D kinematická analýza pohybu

Kinematická analýza je prováděna systémem Simi Motion. Reálný pohyb je zaznamenán prostřednictvím osmi vysokorychlostních kamer s frekvencí 100 Hz a maximální délkou záznamu 90 sekund. Digitalizace pohybu probíhá snímáním polohy reflexního markeru v kalibrovaném prostoru. Reflexní markery mohou být na testované osobě (případně na používaném náčiní) umístěny buďto podle standardního modelu nebo dle individuální potřeby měření. Výsledkem je digitální model reálného pohybu.

Doporučení před měřením

Nutné seznámení se s limity rychlosti záznamu přístroje a velikostí prostoru potřebného k provedení pohybu.

Kontraindikace měření

Bez kontraindikací.

Výstupní data z měření

Grafický a numerický popis fyzikálních veličin (rychlost, zrychlení, trajektorie) reflexních markerů, polohu jednotlivých markerů v souřadnicovém systému, úhly, úhlové rychlosti a úhlová zrychlení mezi markery.

Časová náročnost

Délka měření je závislá na individuálních požadavcích výzkumu a nutných přípravách systému nebo testované osoby.

Měření provádí

Petr Huta

Dynamometrie

Popis přístroje:

Záznam silového projevu pohybu se může využívat samostatně nebo v kombinaci s 3D systémem SIMI Motion. Maximální možné zatížení jedné desky je 10.000 N. Měření reakčních sil (Fx, Fy, Fz) a momentů sil (Mx, My, Mz) prostřednictvím až čtyř dynamometrických desek Bertec umístěných za sebou v pásu o celkové délce 480 cm a šířce 60 cm (rozměr jedné desky Bertec 120x60 cm)

Doporučení před měřením (průběh měření):

Nutné seznámení se s limity rychlosti záznamu přístroje a velikostí prostoru potřebného k provedení pohybu.

Kontraindikace měření:

Bez kontraindikací.

Časová náročnost:

Délka měření je závislá na individuálních požadavcích výzkumu a nutných přípravách systému nebo testované osoby.

Výstupní data z měření:

Grafický a numerický popis velikosti síly a momentu sil v osách X, Y, Z.

Měření provádí

Petr Huta

Chci rezervovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info