127 Laboratoř podpory zdraví

PŘÍSTROJ INBODY 230

Jaké měření umožňuje, k čemu je určen:

Přístroj Inbody 230 je určen pro měření složení těla u osob dospělých i dětí. Přístroj za předem daných podmínek dokáže změřit složení těla, podíl tukové i aktivní tělesné hmoty. Určit BMI a také riziko obezity – poměr WHR. Přístroj je možné používat opakovaně, ke sledování změn složení těla v čase.

V čem spočívá princip měření

Patentovaná technologie DSM BIA umožňuje přesné měření bez ohledu na pohlaví, věk, nemoc nebo etnický původ. Technologie nevyužívá, tak jako jiná BIA zařízení, empirický odhad.

Bioelektrická impedanční analýza je metoda kvantifikace složení těla zavedením elektrického proudu do těla. Impedanci můžeme vypočítat měřením proudu a napětí, na základě Ohmova zákona (R=V/I). Protože voda je považována za jedinou složku těla, která, když proud prochází tělem, je elektricky vodivá. S hodnotou této impedance je vypočítán objem vody v těle.

Problémem běžné BIA s jednou nízkou frekvencí je, že musí odhadnout množství nitrobuněčné vody od mimobuněčné, protože nízká frekvence nemůže projít skrz membránu plazmy a do mimobuněčné vody. Dvojvrstvá buněčná membrána rozděluje tělo buňky na nitrobuněčnou a mimobuněčnou vodu. Nitrobuněčná a mimobuněčná voda jsou ve zdravém těle vzájemně proporcionální, nicméně, nerovnovážné rozdělení tělesné kapaliny se objevuje u těch osob, které jsou starší a trpí obezitou. Mimobuněčná voda se měří nízkofrekvenčním proudem (nižším než 50kHz) a nitrobuněčná voda se měří vysokofrekvenčním proudem (vyšším, než 200kHz). InBody posílá elektrický proud o frekvencích 5, 50, 250, 500 a 1000 kHz, aby detekoval dokonce i ty nejmenší změny v tělesné kapalině a poskytuje tak užitečné informace o otocích, podvýživě a stařeckých nemocech.

Segmentální měření je technologie, která předpokládá, že tělo je složeno ze čtyř válců - čtyř končetin a jednoho těla a měří impedanci těchto částí samostatně. Segmentální analýza složení těla poskytuje segmentální měření tělesné vody a tělesné hmoty bez tuku. Navíc, analýza je vysoce přesná, protože měřená hodnota určité části neovlivňuje měření ostatních segmentů.

Měření není časově náročné, trvá několik minut. Měřená osoba musí být naboso a pro přesnost měření nejlépe ve spodním prádle.

Podmínky měření:

Doporučujeme měřit ráno, na lačno. Není vhodné měřit po zátěži, po jídle. Je nutné být dostatečně hydratovaný. Doporučujeme každé měření provést 3x.

Kontraindikace měření:

Není vhodné měřit osoby s kardiostimulátorem, epilepsií, těhotné. Osoby s „kovem“ v těle.

Zaučení:

Je vyžadováno zaučení práce s přístrojem a pro správnou interpretaci výsledků. Zaučuje osoba odpovědná za přístroj.

FOOTPLATE PRO-TLAKOVÁ DESKA

Anotace:

Tenzometrická deska FOOTPLATE umožnuje měření probíhá metodou plantografie a stabilometrie, kde tlaková plošina je vybavena vysokou hustotou tlakových senzorů zachycující velikost a distribuci tlaku pod ploskou při kontaktu nohy s podložkou.

Testování na podložce nám umožnuje objektivně posoudit úroveň stability člověka s použitím statických i dynamických testů.

Zaučení:

Zaučení přístroje vykonává výhradně proškolena osoba. Zaučení je v rozsahu 60 min, kde praktickou ukázkou je vysvětlena základní metodika a interpretace dat.

STŮL S CYKLO TRENAŽEREM C3-DT5

Anotace:

Ergonomicky stůl s bicyklovým ergometrem umožnuje vykonávat cílenou a přesně kontrolovanou pohybovou aktivitu přímo na pracovišti. Pracovní stanici lze přepojit s mobilní aplikací, kde lze kvantifikovat úroveň pohybové aktivity.

Zaučení:

Zaučení přístroje vykonává výhradně proškolena osoba. Zaučení je v rozsahu 60 min, kde praktickou ukázkou je vysvětlena základní metodika a interpretace dat pomocí mobilní aplikace.

KALIPER BEST II. K-501

Anotace:

Kaliperace je jednou ze základních antropologických metod. Vyšetření probanda nezatěžuje, je rychlé, využitelné i v terénních podmínkách anebo ve výzkumné praxi. Kaliper Best K-501 je určen k měření kožních řas. Ze zjištěné hodnoty lze stanovit podíl tukové složky, sledovat rozložení tuku na těle.

Zaučení:

Správnost měření vyžaduje zácvik a zkušenost. Vlastní provedení kaliperace zahrnuje nejen práci se samotným přístrojem, ale také vyžaduje základní orientaci v anatomii (lokalizaci sledované kožní řasy).

PŘÍSTROJ MEDOC ALGOMED

Anotace:

Přístroj hodnotí práh svalové bolesti metodou tlakové algometrie. Metoda algoemtrie je softwarem řízená a dovoluje objektivizovat stupeň citlivosti respondentů ke svalové bolesti.

Zaučení:

Měření vyžaduje pečlivý zácvik s přístrojem. Přístroj je možné využít pouze se softwarem nainstalovaným na notebooku. Vlastní provedení algometrie zahrnuje nejen práci se samotným přístrojem, ale také vyžaduje základní orientaci v anatomii (lokalizaci místa hodnocení svalové bolestivosti).

 

Chci rezervovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info