129 Laboratoř zátěžové fyziologie

V laboratoři je možnost provádět zátěžové testy, při kterých sledujeme reakci fyziologických funkcí člověka na zatížení.

Analyzátor vydechovaných plynů – Cortex

Popis přístroje:

Přístroj provádí analýzu vydechovaných plynů, na jejichž základě lze stanovit příjem O2 a výdej CO2. Tyto parametry patří k základním fyziologickým parametrům, kterými lze vyčíslit intenzitu zatížení a vytrvalostní predispozice jedince.

Možnosti měření:

 • Měření a následná analýza vydechovaných plynů během zátěžového testu
 • Měření bazálního nebo klidového metabolismu

Cílem testování je:

 • hodnocení vytrvalostních schopností
 • určení stagnace, progresu trénovanosti
 • určení vlivu cílené intervence na zlepšení vytrvalostních schopností jedince
 • optimalizace (modifikace) tréninku

Doporučení před měřením (průběh měření):

Participant by měl být v den měření zcela zdráv. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydratovaný a nalačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu. Na testování si s sebou přinést vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a svačinu.

Při zátěžových testech probíhá měření participantů na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Test se provádí dle předem nastaveného zátěžového protokolu. Participanti jsou seznámeni s průběhem měření a s jeho riziky. Při měření má měřený na obličeji připevněnou masku, která umožňuje měření a analýzu vydechovaného vzduchu. Zároveň je na hrudníku umístěn snímač SF, případně EKG.

Při měření bazálního či klidového metabolismu probíhá měření v poloze v leže na lehátku.

Měření bazálního a klidového metabolismu má své pravidla, metodika na vyžádání.

Kontraindikace měření:

 • akutní infekční onemocnění (chřipka, angína, viróza apod.), infekční onemocnění v posledních 14 dnech, únava
 • bolesti, dušnost, závratě, křeče, poruchy vědomí, poruchy motoriky, nespolupráce
 • poruchy pohybového aparátu (po úrazech, neurologická a metabolická onemocnění)
 • floridní stádium zhoubných nádorů, metastázy
 • selhávání funkcí vnitřních orgánů a systémů (poruchy srdce, výrazná hypertenze nebo hypotenze, vážná porucha metabolismu)

Časová náročnost:

Spiroergometrie: 20-60 min dle zvoleného protokolu

Měření bazálního/klidového metabolismu: 30 min

Výstupní data z měření:

Spiroergometrie: aerobní kapacita (VO2max), ventilační práh (SF, O2), ekonomika běhu (O2 při různých rychlostech běhu), SFmax, Wmax, RCP, tepový kyslík, prahová rychlost, VE, DO, DF…….

BMR/RMR: energetický výdej za den, podíl jednotlivých substrátů

Měření provádí

Jakub Mazúr, Aleš Řehoř, Vojtěch Grün, Iveta Čechovská, Ivan Struhár, Michal Kumstát, Martina Bernaciková

Chci rezervovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info