130 Laboratoř zátěžové fyziologie

V laboratoři je možnost provádět zátěžové testy, při kterých sledujeme reakci fyziologických funkcí člověka na zatížení.

Analyzátor vydechovaných plynů - Cortex

Popis přístroje:

Přístroj provádí analýzu vydechovaných plynů, na jejichž základě lze stanovit příjem O2 a výdej CO2. Tyto parametry patří k základním fyziologickým parametrům, kterými lze vyčíslit intenzitu zatížení a vytrvalostní predispozice jedince.

Možnosti měření:

 • měření a následná analýza vydechovaných plynů během zátěžového testu
 • měření bazálního nebo klidového metabolismu

Cílem testování je:

 • hodnocení vytrvalostních schopností
 • určení stagnace, progresu trénovanosti
 • určení vlivu cílené intervence na zlepšení vytrvalostních schopností jedince
 • optimalizace (modifikace) tréninku

Doporučení před měřením (průběh měření):

Participant by měl být v den měření zcela zdráv. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydratovaný a nalačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu. Na testování si s sebou přinést vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a svačinu.

Při zátěžových testech probíhá měření participantů na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Test se provádí dle předem nastaveného zátěžového protokolu. Participanti jsou seznámeni s průběhem měření a s jeho riziky. Při měření má měřený na obličeji připevněnou masku, která umožňuje měření a analýzu vydechovaného vzduchu. Zároveň je na hrudníku umístěn snímač SF, případně EKG.

Při měření bazálního či klidového metabolismu probíhá měření v poloze v leže na lehátku.

Měření bazálního a klidového metabolismu má své pravidla, metodika na vyžádání.

Kontraindikace měření:

 • akutní infekční onemocnění (chřipka, angína, viróza apod.), infekční onemocnění v posledních 14 dnech, únava
 • bolesti, dušnost, závratě, křeče, poruchy vědomí, poruchy motoriky, nespolupráce
 • poruchy pohybového aparátu (po úrazech, neurologická a metabolická onemocnění)
 • floridní stádium zhoubných nádorů, metastázy
 • selhávání funkcí vnitřních orgánů a systémů (poruchy srdce, výrazná hypertenze nebo hypotenze, vážná porucha metabolismu)

Časová náročnost:

Spiroergometrie: 20-60 min dle zvoleného protokolu

Měření bazálního/klidového metabolismu: 30 min

Výstupní data z měření:

Spiroergometrie: aerobní kapacita (VO2max), ventilační práh (SF, O2), ekonomika běhu (O2 při různých rychlostech běhu), SFmax, Wmax, RCP, tepový kyslík, prahová rychlost, VE, DO, DF…….

BMR/RMR: energetický výdej za den, podíl jednotlivých substrátů

Měření provádí

Jakub Mazúr, Aleš Řehoř, Vojtěch Grün, Iveta Čechovská, Ivan Struhár, Michal Kumstát, Martina Bernaciková

Bicyklový ergometr Lode Excaliber Sport

Popis přístroje:

Izokinetický bicyklový ergometr vhodný na zátěžové testy, včetně Wingate testu (test je zaměřen na hodnocení schopnosti využít anaerobních energetických metabolických cest pro syntézu ATP v pracujících svalech – cílem je určit funkční předpoklady ke krátkodobému výkonu), cyklodynamometrie.

Měřené oblasti:

 • Spiroergometrie
 • Wingate test
 • Cyklodynamometrie (hodnocení distribuce síly na klikách)

Cílem testování je:

 • hodnocení rychlostních a silových schopností
 • určení stagnace, progresu trénovanosti
 • určení vlivu cílené intervence na zlepšení rychlostních a silových schopností jedince
 • optimalizace (modifikace) tréninku

Doporučení před měřením (průběh měření):

Před testováním se vyhněte velkým jídlům, min. 4 hod. Vyhnout se kouření, pití kávy a alkoholu (24 hod před testem). Ideálně vynechání tréninku 1 den před testem nebo alespoň trénink s nízkou intenzitou. Na test je nutno dorazit odpočatý, bez známek únavy. Test probíhá na bicyklovém ergometru.

Kontraindikace měření:

 • akutní infekční onemocnění (chřipka, angína, viróza apod.), infekční onemocnění v posledních 14 dnech, únava
 • bolesti, dušnost, závratě, křeče, poruchy vědomí, poruchy motoriky, nespolupráce
 • poruchy pohybového aparátu (po úrazech, neurologická a metabolická onemocnění)
 • floridní stádium zhoubných nádorů, metastázy
 • selhávání funkcí vnitřních orgánů a systémů (poruchy srdce, výrazná hypertenze nebo hypotenze, vážná porucha metabolismu)

Časová náročnost:

15-30 min

Výstupní data z měření:

Maximální výkon (Pmax, Wmax), průměrný výkon, index únavy

Měření provádí

Jakub Mazúr, Vojtěch Grün, Ivan Struhár

Chci rezervovat