132 Laboratoř diagnostiky svalové síly

Popis přístroje:

Metoda izokinetické dynamometrie (Humac Norm) nabízí hodnocení projevu svalové síly pomocí konstantního odporu (rychlosti pohybu přístroje) v požadovaném rozsahu pohybu segmentu těla okolo kloubního spojení. Výstupem měření je informace o maximální svalové síle a hodnocení svalových dysbalancí (unilaterálních a bilaterálních). Měření je možné provádět v koncentrickém, excentrickém, izometrickém režimu testování svalové činnosti, popřípadě v jejich vzájemných kombinacích.

Měřené oblasti:

Svalová síla antagonistů a agonistů kloubních spojení na:

  • dolních končetinách: kotník, koleno, kyčel
  • horních končetinách: zápěstí, loket rameno
  • trup (extenzory a flexory)

Doporučení před měřením (průběh měření):

Diagnostiku je vhodné provádět ve sportovním oblečení. Před diagnostikou je nutné vykonat důsledné protažení a zahřátí testovaných svalů těla.

Kontraindikace měření:

Těhotenství, neléčená hypertenze, ortopedické komplikace, kýla.

Časová náročnost:

Bilaterální diagnostika jednoho kloubního spojení při jedné úhlové rychlosti 20 min.

Výstupní data z měření:

Maximální svalová síla, průběh svalové síly v testovaném rozsahu pohybu, časové charakteristiky síly, hodnocení míry svalových dysbalancí (unilaterální, bilaterální).

Měření provádí

Tomáš Vodička, Michal Bozděch, Kateřina Kolářová

Chci rezervovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info