132 Laboratoř diagnostiky svalové síly

Popis přístroje:

Metoda izokinetické dynamometrie (Humac Norm) nabízí hodnocení projevu svalové síly pomocí konstantního odporu (rychlosti pohybu přístroje) v požadovaném rozsahu pohybu segmentu těla okolo kloubního spojení. Výstupem měření je informace o maximální svalové síle a hodnocení svalových dysbalancí (unilaterálních a bilaterálních). Měření je možné provádět v koncentrickém, excentrickém, izometrickém režimu testování svalové činnosti, popřípadě v jejich vzájemných kombinacích.

Měřené oblasti:

Svalová síla antagonistů a agonistů kloubních spojení na:

  • dolních končetinách: kotník, koleno, kyčel
  • horních končetinách: zápěstí, loket rameno
  • trup (extenzory a flexory)

Doporučení před měřením (průběh měření):

Diagnostiku je vhodné provádět ve sportovním oblečení. Před diagnostikou je nutné vykonat důsledné protažení a zahřátí testovaných svalů těla.

Kontraindikace měření:

Těhotenství, neléčená hypertenze, ortopedické komplikace, kýla.

Časová náročnost:

Bilaterální diagnostika jednoho kloubního spojení při jedné úhlové rychlosti 20 min.

Výstupní data z měření:

Maximální svalová síla, průběh svalové síly v testovaném rozsahu pohybu, časové charakteristiky síly, hodnocení míry svalových dysbalancí (unilaterální, bilaterální).

Měření provádí

Tomáš Vodička, Michal Bozděch, Kateřina Kolářová

Chci rezervovat