Laboratoře biomotoriky - Přístroje k využití v exteriéru

  • Bodystat QuadScan
  • 3D kinematická analýza
  • Ruční dynamo
  • Nožní dynamo