CVIČENÍ VE VODĚ - AQUA AEROBIC V NÍZKÉ VODĚ

LITERATURA

 • Plavecká škola Uherské Hradiště [online]. c2010, [cit.2011-02-09]. Dostupné z: http://www.plaveckaskolauh.cz/strediska/strediskoluhacovice/aquaerobic in ŠIMONOVÁ, B. Historie a vývoj aquaerobiku. Brno, 2011. 57 s. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA – Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Miloslava Urbanovská.
 • DOLENSKÁ, Hana. Aqua aerobic [online]. c2011, [cit.2010-10-05]. Dostupné z: http://www.aqua-aerobic.cz/ in ŠIMONOVÁ, B. Historie a vývoj aquaerobiku. Brno, 2011. 57 s. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA – Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Miloslava Urbanovská.
 • Aquagymnastika – dieta – fit - hubnutí [online] . c2011, [cit.2011-02-08]. Dostupné z: < http://www.dieta-fit-hubnuti.cz/aquagymnastika > in ŠIMONOVÁ, B. Historie a vývoj aquaerobiku. Brno, 2011. 57 s. Bakalářská práce. MASARYKOVA UNIVERZITA – Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Mgr. Miloslava Urbanovská.
 • ŠIMONOVÁ, Barbora. Historie a vývoj aquaerobiku. Brno, 2011. 57 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FSpS, Katedra CUS.
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka; URBANOVSKÁ, Miloslava; HLAVOŇOVÁ, Dita; ŠIMBREOVÁ, Dagmar. Aqua aerobic. První vydání. Brno : muni PRESS, 2010. 17 s. ISBN 978-80-210-5165-2.
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar; POLÁŠKOVÁ, Kateřina. Aquafitness jako součást prevence proti osteoporóze. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2003. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 199-201, 2 s. ISBN 80-210-3099-2.
 • JANOŠKOVÁ, Hana; MUCHOVÁ, Marta. Aqua aerobic. Brno : Paido, 2002. 26 s., [18. ISBN 80-7315-030-1.
 • MUCHOVÁ, Marta; JANOŠKOVÁ, Hana. Aqua fitness : aqua step aerobik : rehabilitace pomocí aqua fitness. Brno : Paido, 2004. 71 s. ISBN 80-7315-076-X.
 • LABUDOVÁ-ĎURECHOVÁ, Jana. Aquafitness. 1. vyd. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. 122 s. ISBN 80-89197-21-3.
 • ČECHOVSKÁ, Irena; NOVOTNÁ, Viléma; MILEROVÁ, Hana. Aqua fitness: plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 129 s. ISBN 8024704625.
 • DARGATZ, Thorsten; KOCHOVÁ, Andrea; LIBICHOVÁ, Jana. Bodytrainer : akvafitnes : cvičení ve vodě je zdravé! 1. vydání. Praha: Grada, 2003. 117 s. ISBN 8023737902.
 • RODRIGUEZOVÁ-ADAMIOVÁ, Mimi. Akvafitness cvičení pro posílení těla šetřící klouby. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2005. 160 s. ISBN 8024905477.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 308984 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cvičení ve vodě - aqua aerobic v nízké vodě by Mgr. Miloslava Urbanovská, Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D., PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D., Ing. Radek Turin, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/aquaerobik/.
Investice do vzdělávání