CVIČENÍ VE VODĚ - AQUA AEROBIC V NÍZKÉ VODĚ

ÚVODNÍ SLOVO

Aqua-aerobic patří k docela mladým sportům. Jak už název napovídá, jedná se o formu aerobiku, která probíhá ve vodě. V poslední době, a to nejen na území České republiky, dosáhl velké obliby. S touto metodou cvičení se poprvé začalo v USA. Původně šlo o rehabilitační cvičení, kterému se věnovali pacienti s bolestmi pohybového aparátu a sportovci, kteří potřebovali regenerovat unavený, či zraněný organismus. Vodní prostředí jim umožňovalo provádět cviky, které by byly na suchu neproveditelné. Cvičení se tak začalo rozšiřovat mezi lidi různého věku a fyzické zdatnosti a získalo si příznivce po celém světě.

Aqua-aerobic je zábavná forma cvičení, které využívá přirozeného odporu a vztlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže .Hodí se pro všechny věkové kategorie s různou úrovní fyzické zdatnosti. Je to cvičení zaměřené na vytrvalost a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, pružnost kloubů a nervo-svalovou koordinaci.

V současné době se s touto formou cvičení setkáváme převážně v komerční podobě v různých fitness-centrech. Sportovní vybavenost mnohých základních a středních škol je poměrně velká a bazény /i když menších rozměrů/ k nim také patří. Výuka plavání v rámci TV probíhá na nižším stupni a ve vyšších ročnících se žáci v plavání již pouze zdokonalují. Proč tedy neobohatit pohyb v bazénu něčím zábavným a přitom i účinným?

 


Mgr. Miloslava Urbanovská (garant materiálu Cvičení ve vodě ) urbanov@sci.muni.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 309000 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cvičení ve vodě - aqua aerobic v nízké vodě by Mgr. Miloslava Urbanovská, Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D., PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D., Ing. Radek Turin, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/aquaerobik/.
Investice do vzdělávání