VÝUKA BRUSLENÍ HRAVĚ A BEZPEČNĚ

LITERATURA

 • BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s. r. o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004. 368 s. ISBN 80-7013-379-1.
 • FLEGEL, M. J. Sport first aid. 3. vyd. Champaign (USA): Humankinetics, 1993. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1.
 • HUTCHINSON, M. Sport injuries. 1.vyd. Skokie,IL. USA. 2009. s. 90. ISBN 10: 0-7817-7361-X.
 • KEGGENHOF,F. Prvá pomoc. 1.vyd.Bratislava: Ikar 2006. 207 s. ISBN 80-551-1307-6.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 112 s. ISBN 978-80-247-2182-8
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 184 s. ISBN 978-80-247-2183-5.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978- 80-210-4746-4.
 • KUBÍKOVÁ, Z., ZUCHOVÁ, B. a kol. Metodický materiál k výuce první pomoci. Elportál [online] Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit 2009-11-30] Dostupné z: <www:http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html> ISSN 1802-128X.
 • MADIAN, A., MATHIESSEN, K. První pomoc na cestách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 95 s. ISBN 978-80-247-1878-1.
 • Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. 2007 [online]. [cit. 2009-05-28] Dostupný z: < http://www.msmt.cz/vzdelavani/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-22-srpna-2007-c-926-o-narodnim-akcnim-planu-prevence-detskych-urazu-na-leta-2007-az-2017>.
 • PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • PILNÝ, J. a kol. Prevence úrazů pro sportovce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • Projekt OPVK Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě. CZ.1.07/1.3.00/14.0091
 • RUBIN, A. Sports injuries and emergencies.1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2003. 470s. ISBN0-0-07-139610-1.
 • SHAMUS, E., SHAMUS J., Sports injury. 1.vyd. McGraw-Hill (USA) 2001. 513 s. ISBN 0-07-135475-1.
 • SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. 1.vyd. Praha: Úřad Českého červeného kříže, 2004. 76 s.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 373840 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Výuka bruslení hravě a bezpečně by Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Jiří Sedláček, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr.Martina Bernaciková,Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/brusle/.
Investice do vzdělávání