ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM

LITERATURA

  • KUBÍKOVÁ, Z., et al. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích v Jihomoravském kraji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 43 s.

  • KUBÍKOVÁ, Zdeňka - ZUCHOVÁ, Barbora - MOJŽÍŠ, Milan - BERNACIKOVÁ, Martina - CVEJNOVÁ, Barbora - TURIN, Radek - ZAORAL, Petr. Metodický materiál k výuce první pomoci. 2. aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5764-7.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 358265 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Úrazy elektrickým proudem by MUDr. Barbora Zuchová, Ing. Jaroslav Zvonař, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/elektrina/.
Investice do vzdělávání