PRVNÍ POMOC V HODINÁCH TV

LITERATURA

 • ANATOMICAL CHART COMPANY. Anatomical visual guide to Sports Injuries . Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 90 s. ISBN 078177361X, 9780781773614.
 • BAHR, Roald; ENGEBRETSEN, Lars. Sports Injury Prevention : Handbook of Sports Medicine and Science . 1 edition. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. 248 s. ISBN 1405162449, 978-1405162449.
 • BRUKNER, Peter; KHAN, Karim. Clinical Sports Medicine . 3 edition. New York : McGraw-Hill Book Company Australia, 2006. 1084 s. ISBN 0074715208, 978-0074715208.
 • DYLEVSKÝ, Ivan, et al. Sportovní medicína . 1.vydání. Praha : Grada, 1999. 280 s. ISBN 80-7169-725-7.
 • FLEGEL, Melinda J. Sport First Aid . 4th edition. Champaign : Human Kinetics, 2008. 328 s. ISBN 0736076018, 978-0736076012.
 • HAŠEK, Pavel. Vodní záchranná služba v České republice : absolventská práce. Brno : Vyšší zdravotnická škola, 2006. 37 s.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al Metodický materiál k výuce první pomoci. In Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/index.html>. ISSN 1802-128X.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al První pomoc ve školských zařízeních. In Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html>. ISSN 1802-128X.
 • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, et al. Metodický materiál k výuce první pomoci na gymnáziích Jihomoravském kraji . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 43 s. ISBN 978-80-210-4746-4.
 • MILER, T. Záchranář – Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1995.
 • MILLER, Tomáš. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody . 2. vydání. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s. ISBN 80-902805-0-1.
 • PILNÝ, Jaroslav, et al. Prevence úrazů pro sportovce . 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 104 s. ISBN 978-80-247-1675-6.
 • PÓČ, V. Didaktické postupy při záchraně tonoucího : bakalářská práce. Brno : FSpS MU, 2005.
 • ROBERTS, William. Bull's Handbook of sports Injuries . 2 edition. New York : McGraw-Hill Professional, 2004. 928 s. ISBN 0071402918, 978-0071402910.
 • RUBIN, Aaron. Sports Injuries and Emergencies : A Quick-Response Manual . 1 edition. New York : McGraw-Hill Professional, 2003. 350 s. ISBN 0071396101, 978-0071396103.
 • SHAMUS, Eric; SHAMUS, Jennifer. Sports Injury Prevention & Rehabilitation . 1 edition. New York : McGraw-Hill Medical, 2001. 513 s. ISBN 0071354751, 978-0071354752.
 • Vodní záchranná služba českého červeného kříže : prezidium [online]. 2003 [cit. 2010-12-02]. Vodní záchranná služba českého červeného kříže. Dostupné z WWW: <http://www.vzs.cz/>.
 • ZUCHOVÁ, Barbora, et al První pomoc. In Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html>. ISSN 1802-128X.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 271078 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License První pomoc v hodinách TV by MUDr. Barbora Zuchová, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Roman Malý, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/pp/.
Investice do vzdělávání