NEBOJME SE GYMNASTIKY

Akrobacie

Akrobacie slouží nejen jako pohybový základ pro ostatní gymnastické disciplíny, ale i jako jeden z hlavních prostředků rozvoje koordinačních schopností.

Příprava nářadí

Pro cvičení na akrobacii je ideální akrobatický pás, který můžeme doplnit libovolnou doskokovou žíněnkou pro nácvik nového nebo obtížnějšího cviku. Použít můžeme také stejně vysoké žíněnky řazené těsně za sebou.

 

 

Zapojení pomůcek do cvičebního procesu usnadňuje nácvik jednotlivých prvků a dělá atraktivnější výuku na akrobacii. Rychleji zvládnuté dovednosti motivují cvičící a pedagog nepotřebuje vynaložit velké množství fyzických sil při nutné přímé dopomoci.

 

Air floor

Je odrazová nafukovací plocha s vlastnostmi trampolíny. Je přenosná, lehce manipulovatelná. Poskytuje komfortní podmínky pro nácvik odrazu, rozvoj úrovně koordinačních a rotačních dovedností. Usnadňuje odraz z dolních i horních končetin, např. u kotoulu letmo, přemetu vpřed, rondátu, salta vpřed atd. Díky své měkkosti eliminuje obavy žáků z doskoku i dopadu.

 

 

Sklápěcí klín

Molitanová žíněnka ve tvaru nakloněné roviny usnadňuje nácvik rotačních akrobatických prvků vpřed i vzad v různých variantách. Dopomáhá k překonání psychických zábran a využívá se i v nácviku podporových a doskokových cvičení. Klín je možné nahradit podložením žíněnky jedním nebo dvěma
na sebe položenými můstky.

 

 

Kotoul

 

 

Pro nácvik kotoulu je možno využít mnoho průpravných cvičení.

Výchozí postavení: leh – vzpažit
Provedení: leh skrčit přednožmo – hrudní předklon, ruce na bérce

 

Kolíbka

 

Kolébání s přechodem do dřepu

 

Pokud toto cvičení nezvládáme, provádíme je ve zlehčených podmínkách na sníženou podložku
nebo ve dvojicích.

 

 

 

Kolíbka ze dřepu do dřepu

 

Kotoul na nakloněné rovině

Ve zlehčených podmínkách na nakloněné rovině zahájíme nácvik samotného kotoulu, a to nejprve z mírného stoje rozkročného.

 

Dopomoc poskytujeme za zátylek, pomáháme tím k předklonu hlavy.

 

 

Pokračujeme nácvikem kotoulu ze dřepu.

 

 

Po zvládnutí průpravných cvičení přistoupíme k nácviku kotoulu na rovině. Dopomoc se

nemění.

 

Kotoul roznožmo

Průpravným cvičením je kotoul do sedu roznožného, dohmat co nejblíže před tělem

 

Vhodným doplňkem je také využití sklápěcího klínu.

 

 

Dopomoc poskytujeme zezadu za stehna, čímž pomáháme cvičenci do rotace v závěrečné fázi kotoulu.

 

 

Doporučujeme zařazení cvičení na zvýšení pohyblivosti v kyčelních kloubech.

 

Kotoul vzad

 

 

K nácviku kotoulu vzad použijeme podobná průpravná cvičení jako u kotoulu vpřed.

Kolébání s nácvikem práce paží.

 

 

Dbáme na správnou pozici rukou při dohmatu.

 

 

Ještě než přejdeme na nakloněnou rovinu, provedeme průpravná cvičení zaměřená na práci paží, která je u kotoulu vzad nezbytná.

 

 

Pokračujeme na nakloněné rovině.

Dopomoc poskytujeme za boky. Mírným nadlehčením těla usnadníme cvičenci přechod do konečné polohy vzporu dřepmo.

 

Kotouly na nakloněné rovině můžeme postupně provádět z různých výchozích poloh.

 

Dalším krokem je nácvik kotoulu vzad na rovině s dopomocí.

 

 

Nakloněnou rovinu využíváme také při nácviku kotoulu vzad o napjatých pažích.

 

 

Kotoul letmo

 

 

K nácviku můžeme využít žíněnku ve tvaru nakloněné roviny. Cvičení provádíme vždy odrazem snožmo ze stoje, chůze nebo z mírného rozběhu.

 

 

Dopomoc u tohoto cvičení poskytujeme obdobně jako u kotoulu vpřed.

Průpravná cvičení

Výchozí postavení: jeden cvičenec v poloze vzpor ležmo roznožný
Provedení: druhý mu pomáhá za stehna v přechodu do kotoulu

 

Výchozí postavení: sed skrčmo
Provedení: stoj na lopatkách a zpět
Chybou je vysazení, nohy nepokračují v pohybu.

 

Pro usnadnění odrazu můžeme použít AIR FLOOR.

 

 

Dopomoc při kotoulu letmo poskytujeme za hrudník a dolní končetiny (pod stehna), a korigujeme tak míru rotace cvičence v průběhu letu až do přechodu do kotoulu. Více rotace je menší chyba než její nedostatek.

 

 

Kotoul letmo provádíme vždy do molitanové žíněnky.

 

Přemet stranou

 

 

Jednou z možností nácviku je využití překážky, například nízké bedny. Cvičení začínáme na zemi.

 

 

Později pokládáme ruce na bednu, kterou přeskakujeme z jedné strany na druhou až po cvičení, kdy ruce opouští bednu a při přechodu bedny procházíme stojem na rukou s čelným roznožením.

 

 

Výšku bedny postupně snižujeme.

Po přechodu ze zvýšené podložky na nácvik přemetu stranou na zemi, dbáme na správné postavení rukou.

 

Další možností nácviku je využití značek rozmístěných do půlkruhu.

Cvičenec klade postupně chodidla a ruce na značky, což slouží k lepší rytmizaci pohybu.

 

 

Rozmístění značek postupně upravujeme z půlkruhu do přímky.

 

Nesmíme zapomenout na správné postavení rukou.

U žáků, kteří zatím neupřednostňují pravou nebo levou stranu, je vhodné provádět stejný počet pokusů odrazem pravé i levé nohy.

Dopomoc u přemetu stranou poskytujeme vždy za zády cvičence za boky. Ruce před uchopením boků zkřížíme.

Při opakovaném přemetu stranou musíme přehmátnout.

 

 

 

Stoj na rukou

Začínáme motoricko-funkční přípravou, bez které je nácvik stoje na rukou takřka nemožný.

Zpevněné tělo a dostatečná síla svalů pletence ramenního jsou nezbytným předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto cviku.

Správné postavení rukou, schopnost udržet tělo na napjatých pažích vytažených z ramen a správnou polohu hlavy ověříme následujícím cvičením – ze vzporu dřepmo přenesení váhy na ruce.

Doporučujeme dopomoc za nadloktí a záda cvičence.

 

Pokračujeme pasivním seznámením cvičence s polohou stoje na rukou ze vzporu ležmo.

 

 

U cvičení stoje na rukou oporem o stěnu, který následuje, musíme poskytovat dopomoc jednou rukou v oblasti ramen tak, aby ramena zůstala nad plochou opory, druhou stabilizujeme cvičence za dolní končetinu.

 

 

Jako pomůcka poslouží označení místa dohmatu na zemi, které nesmí být příliš daleko od stěny.

 

 

Dopomoc u stoje na rukou poskytujeme ze strany, v ideálním případě ve dvojicích, oběma rukama za dolní končetiny v oblasti kolen. Pro nácvik přechodu do kotoulu volíme obdobnou dopomoc s tím rozdílem, že cvičence vedeme pohybem do zahájení kotoulu.

 

 

Stoj na rukou kotoul můžeme nacvičovat i ze stoje na rukou oporem o stěnu (obr. 164 – 169) nebo nakloněné roviny (obr. 170 – 174) .

 

 

 

Stoj na lopatkách

Cvičební tvar důležitý pro nácvik svisu vznesmo na hrazdě nebo na kruzích.

Výchozí poloha: leh vznesmo

Provedení: stoj na lopatkách, trup je zpevněný, žák tlačí směrem vzhůru chodidly do dlaní učitele.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 200103 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1824 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání