NEBOJME SE GYMNASTIKY

Kruhy v klidu

U přípravy nářadí pro cvičení na kruzích v klidu postupujeme stejně jako u přípravy nářadí pro kruhy v hupu. Dlouhý koberec můžeme nahradit několika za sebe řazenými žíněnkami, přes které na místo doskoku položíme jednu silnější žíněnku.

 

 

Svis vznesmo

Rovnovážný cvičební tvar, kdy dolní končetiny svírají s trupem úhel přibližně 60°, hlava je v mírném předklonu, oči se dívají na kolena.

Průpravná cvičení:

  • leh vznesmo na zemi
  • cvičení na posílení svalstva přední strany trupu

Dopomoc: Jednou rukou uchopíme žáka za zápěstí (předloktí), druhou rukou pomáháme pod stehny.

 

Svis střemhlav

Cvik ve visu, který je charakteristický toporným až mírně prohnutým držením těla, mírně zakloněnou hlavou (oči se dívají na zem) a postavením hlavou dolů. Většinou se provádí po svisu vznesmo.

Průpravná cvičení:

  • stoj na lopatkách
  • ze svisu vznesmo na nízkých kruzích svis střemhlav (hlava může být předkloněná).

Dopomoc: Jednou rukou uchopíme žáka za zápěstí (předloktí), druhou rukou pomáháme ze svisu vznesmo tlakem pod zády do svisu střemhlav. V samotném visu střemhlav přidržíme za zadní stranu stehna.

 

 

 

Pro cvičení na kruzích používáme magnézium, zabraňuje pocení dlaní, čímž sníží riziko možného "utržení" z náředí.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 198385 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1769 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání