NEBOJME SE GYMNASTIKY

Přeskok

Příprava nářadí

Před zahájením výuky na přeskoku je nutná kontrola polohy odrazového můstku, dotažení aretačních šroubů. Za nářadí položíme na šíř několik těsně na sebe navazujících žíněnek. Žíněnka určená pro doskok je položená na dél na první vrstvě žíněnek a musí být v dostatečné vzdálenosti za přeskokovým nářadím.

Vzdálenost můstku od nářadí a výška nářadí musí odpovídat věku a úrovni cvičenců.

 

 

Přeskok je často u dětí spojován s psychickou bariérou. Pro její odstranění doporučujeme dostatečné zajištění bezpečnosti:

  • obložit žíněnkami nohy přeskokového nářadí
  • měnit výšku nářadí
  • měnit odrazové podmínky (zem, žíněnka, můstek, trampolínka)
  • postupně prodlužovat rozběh
  • dávat dopomoc a záchranu
  • postupně oddalovat můstek od nářadí
  • měnit přeskokové nářadí a jeho polohu (na dél, na šíř)

 

Nekončit výuku špatným pokusem!

Při nezdaru se vrátit o jeden didaktický stupeň zpět!

Dávat dopomoc a záchranu!

 

Základním předpokladem pro kvalitní přeskok je rozběh a odraz z můstku.

Pro rozběh je charakteristické postupné zvyšování rychlosti. Rychlost rozběhu dosahuje takové výše, aby bylo možné správně technicky zvládnout odraz a následný skok. Rychlost rozběhu kulminuje 2–3 kroky před můstkem, dále zůstává konstantní. Délka rozběhu je v závodní gymnastice 20m, ve školních podmínkách se pohybuje mezi 10–15m. Vhodnou průpravou pro rozběh je atletická abeceda.

Náskok na můstek by měl být nízký, dlouhý a končit v mírném přednožení.

Nemělo by dojít ke snížení rychlosti. Chodidla se dotýkají můstku nejprve prsty, dále se dotýkají stále větší plochou, ale paty se můstku nedotknou. Náskok na můstek a odraz by měl být nacvičován nejprve bez přeskokového nářadí jen po krátkém rozběhu.

Koordinace nohou a paží je poměrně náročná. Náskok na můstek vyžaduje senzorickou kontrolu místa odrazu. Paže jsou při náskoku na můstek v zapažení, při odrazu prochází přes připažení do předpažení vzhůru.

Náskok na můstek a odraz dále procvičujeme výskokem snožmo na bednu, výskokem do vzporu dřepmo na bednu atd. Vše nejprve z kratšího rozběhu, který postupně prodlužujeme.

 

Skrčka

Skrčku lze provádět bez zášvihu nebo se zášvihem. Přeskokové nářadí může být postaveno nadél nebo našíř. První letová fáze začíná odrazem nohou a švihem paží a musí mít patřičnou délku a výšku. Při zášvihu přechází nohy nad rovinu trupu. Dohmat paží by měl být pod ostrým úhlem k pohmatové ploše a odraz paží musí být proveden dřív, než ramena přejdou vertikální rovinu dohmatu. Po odrazu paží se zvedá trup, čímž je vytvořen prostor pro nohy. Při správném provedení skrčky se nohy krčí až s odrazem paží.

Průpravná cvičení

Bedna na dél: z místa náskok do vzporu dřepmo – seskok do podřepu

 

Ruce jsou položeny na bedně.

Krátký rozběh náskok do vzporu dřepmo – seskok do podřepu

Dopomoc je poskytována oběma rukama pod ramenem bližší paže.

 

 

Postupně prodlužujeme rozběh, oddalujeme můstek a měníme přeskokové nářadí (koza, bedna, kůň – na šíř, na dél). Pro nácvik první letové fáze, na přeskokovém nářadí postaveném na dél, položíme na přední polovinu koně měkký předmět (molitan), aby nutil cvičence prodloužit dráhu.

 

Roznožka

Roznožku lze provádět bez zášvihu nebo se zášvihem. Přeskokové nářadí je vhodné pro roznožku stavět na dél. Principy pohybu jsou až do dohmatu paží stejné jako u skrčky. K roznožení dochází při technicky správném provedení až s odrazem paží.

 

Průpravná cvičení

Opakované odrazy z můstku s roznožením

Opakované odrazy z můstku s následnou roznožkou s dopomocí

Dopomoc je možno provádět více způsoby. Učitel stojí na doskokové ploše šikmo od cvičence a chytá ho oběma rukama pod ramenem bližší paže. Učitel dává pozor, aby nepřekážel cvičenci v roznožení. Druhá možnost je čelné postavení učitele proti směru pohybu cvičence, kterého chytá za záloktí a nadlehčí cvičence. Učitel musí opatrně ustupovat ve směru letu.

 

 

Nácvik roznožky začínáme na koze na dél, postupně prodlužujeme rozběh a oddalujeme můstek.

Vzhledem k tomu, že dopomoc je u roznožky značně komplikovaná, je dobré připravit (didaktickou řadou) cvičence tak, že je schopen bezpečně roznožku provádět sám.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 198383 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1769 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání