VÝUKA LEZENÍ NA ZŠ A SŠ – UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNY

LITERATURA

  • BAHR, R., ENGEBRETSEN, L. Sports Injury Prevention: Handbook of Sports Medicine and Science. 1. vyd. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. 248 s.
  • BRUKNER, P., KHAN, K. Clinical Sports Medicine. 3. vyd. New York: McGraw-Hill Book Company Australia, 2006. 1084 s.
  • DYLEVSKÝ, I., et al. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 280 s.
  • FLEGEL, M. J. Sport First Aid. 4. vyd. Champaign: Human Kinetics, 2008. 328 s.
  • KUBÍKOVÁ, Zdeňka, ZUCHOVÁ, Barbora, MOJŽÍŠ, Milan, BERNACIKOVÁ, Martina, CVEJNOVÁ, Barbora, TURIN, Radek, ZAORAL, Petr. Metodický materiál k výuce první pomoci. 2. aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. Elportál.
  • ROBERTS, W. Bull's Handbook of Sports Injuries. 2. vyd. New York: McGraw-Hill Professional, 2004. 928 s.
  • RUBIN, A. Sports Injuries and Emergencies: A Quick-Response Manual. 1. vyd. New York: McGraw-Hill Professional, 2003. 350 s.
  • SCUDERI, G. R., MCCANN, P. D. Sports Medicine: A Comprehensive Approach. 2. vyd. Philadelphia: Elsevier Mosby, 2005. 782 s
  • SHAMUS, E., SHAMUS, J. Sports Injury Prevention & Rehabilitation. 1. vyd. New York: McGraw-Hill Medical, 2001. 513 s.
  • ZUCHOVÁ, Barboram TURIN, Radekm SEBERA, Martin, KUBÍKOVÁ, Zdeňka, ZAORAL, Petr. První pomoc. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2010.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 48838 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 909 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License VÝUKA LEZENÍ NA ZŠ A SŠ – UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNY by Mgr. Radek Lienerth, Mgr. Jiří Baláš, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/horosteny/.
Investice do vzdělávání