PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

Zvedání, nošení a pokládání živého břemene

Důležitou podmínkou pro zvládnutí pádové techniky je schopnost správně zpevnit tělo. Prostřednictvím zvedání živého břemene můžeme nacvičovat jak zpevnění těla ležícího partnera, tak dovednost správného úchopu a objetí zvedajícím partnerem. Ten navíc nacvičuje správný stereotyp zvedání břemene. K těmto účelům můžeme využít následující sérii cvičení.

 

CVIČENÍ

Zvednutí z lehu úchopem za nohy

Jeden cvičenec zaujme leh a zpevní celého tělo. Druhý přistoupí dostatečně blízko, aby mohl provést dřep a úchop těsně nad kotníky partnera s narovnanými zády. Především silou dolních končetin zvedá ležícího partnera, jehož tělo zůstává díky zpevnění stále v rovině. Ležící partner se učí zpevnit celého tělo, zvedající partner nacvičuje správný stereotyp zvedání břemene.

 

Zvednutí z lehu úchopem ramena

Jeden cvičenec zaujme leh a zpevní celého tělo. Druhý přistoupí dostatečně blízko, aby mohl provést dřep a úchop zespodu za ramena co nejvíce s narovnanými zády. Především silou dolních končetin zvedá ležícího partnera, jehož tělo zůstává díky zpevnění stále v rovině. Ležící partner se učí zpevnit celého tělo, zvedající partner nacvičuje správný stereotyp zvedání břemene. Cvičení je náročnější než předchozí, protože je zvedána větší hmota partnerova těla s horším úchopem.

 

Zvednutí z lehu na břiše úchopem za paže

Jeden cvičenec zaujme leh na břiše a zpevní celého tělo. Nárty jsou položené na zemi, ruce podložené pod čelem. Zvedající partner uchopí ležícího podhmatem za předloktí. První variantou tohoto cvičení je zvednutí partnera pouze na kolena. Ležící partner se učí zpevnit celého tělo, především břišní svalstvo. Při zvednutí se nesmí prohnout v bedrech! Zvedající partner musí také zapojit většinu svalů v těle a navíc pevně držet zvedaného, aby nedošlo k pádu.

 

Druhou a náročnější variantou je zvednout partnera až do postoje. Jeden cvičenec opět zaujme leh na břiše a zpevní celého tělo. Tentokrát položí prsty nohou na zem, ruce jsou opět podložené pod čelem. Zvedající partner uchopí ležícího podhmatem za předloktí a zvedne ho až do stoje. Ležící partner se učí zpevnit celého tělo, především břišní svalstvo. Při zvednutí se nesmí prohnout v bedrech! Zvedající partner musí také zapojit většinu svalů v těle a navíc pevně držet zvedaného, aby nedošlo k pádu.

 

Zvednutí ze stoje objetím zepředu přes boky

Zvedající partner pevně obejme druhého zepředu přes boky tak, aby jeho ruce byly až pod hýžděmi. Pokrčí kolena, s rovnými zády zvedne partnera přímo nahoru a přenese ho o několik metrů.
Nesený partner musí držet tělo vzpřímené a zpevněné.

 

Zvednutí ze stoje objetím zezadu přes boky

Zvedající partner pevně obejme druhého zezadu přes boky tak, aby jeho ruce byly až pod hýžděmi. Pokrčí kolena, s rovnými zády zvedne partnera přímo nahoru a přenese ho o několik metrů. Nesený partner musí držet tělo vzpřímené a zpevněné. Cvičení je pro zvedaného psychicky náročnější, protože má pocit přepadání vpřed.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68498 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání