ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Jiné akce školy (adrenalinové, zážitkové akce), soutěže

Některé agentury školám nabízejí prožít se žáky velká dobrodružství v lanových centrech, při sjíždění řek, apod. Zajišťují kompletně celý vícedenní školní výlet. Je dobré dopředu vědět o průběhu všech aktivit. Nezřídka se stává, že žáci absolvují aktivity se zvýšeným rizikem bez znalosti základních pravidel pobytu a pohybu v daném prostředí, čímž se stává aktivita vysoce rizikovou. Je nutné si uvědomit, že i v těchto případech je za žáky i osoby vykonávající na těchto akcích dozor odpovědna vysílající škola.

 

 

Bezpečnost žáka při soutěži:

Touto problematikou se zabývá § 7 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Bezpečnost a ochrana zdraví § 7

  • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
  • U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání