ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI

Školní hřiště, tělocvična, posilovna, „místnost ke cvičení“

 

Pro bezpečný chod hřiště, tělocvičny či jiných prostor ke cvičení je nezbytné pečlivé zajištění hracích ploch, branek – fotbalových, házenkářských i menších na fotbal, basketbalových košů, dopadových ploch, doskočišť!

Pro zajištění bezpečnosti na školním hřišti, v tělocvičně či v jiných prostorách školy opět neexistuje jednotný závazný právní předpis.

Doporučujeme řídit se Metodickou informací k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007) ve Věstníku 1/2008.

 

Každá škola či školské zařízení by měla mít vytvořen:

Řád školního hřiště, tělocvičny i posilovny

Vytváří je ředitel školy spolu s členy předmětové komise tělesné výchovy. Školní tělocvična, posilovna či jiné místnosti určené ke cvičení musí splňovat bezpečnostní a hygienické požadavky. Pokud škola využívá hřiště se střídavým provozem pro veřejnost, je nutné určit zodpovědnou osobu a mít zpracován a vyvěšen řád sportovního hřiště pro veřejnost – tzv. návštěvní (provozní) řád. Tyto řády je třeba aktualizovat (např. před zahájením nového školního roku).

 

Místnost ke cvičení

Školy bez vlastní tělocvičny si mnohdy ze třídy či jiných školních prostor zřizují tzv. místnosti ke cvičení.

Tato zařízení musí splňovat bezpečnostní pravidla. Je nutné mít také vypracovaný a nastavený systém kontrol nářadí a ploch.

Pro tuto místnost musí být vypracován řád, který upravuje podmínky, za kterých je možné provádět pohybové aktivity.

 

Technické normy

Doporučujeme, aby technické normy pro dětská hřiště, hrací a dopadové plochy byly školami dodržovány.

Technické normy – především ČSN EN 1176 - požadavky na dětská hřiště, hrací a dopadové plochy by měly být školami, popř. zřizovateli jednoznačně dodržovány. Případy neukotvených branek, nesprávně zajištěné dopadové plochy pro skok daleký aj. nesvědčí o tom, že je tomu tak všude.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Nahoru, vstoupit na úvodní stránku
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
Creative Commons License ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI by Mgr. Libuše Černá, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/.
Investice do vzdělávání