Komplexní kineziologický rozbor

První návštěva - komplexní kineziologický rozbor

Poruchy funkce pohybového aparátu jsou často příčinou bolesti. Tyto funkce jsou ovlivněny pohybovým režimem. Příčinou vzniku nežádoucích funkčních změn může být hypokinéza, jednostranné zatížení nebo sportovní přetížení. V rámci Vaší první návštěvy Vás vyšetříme formou komplexního kineziologického rozboru. Cílem tohoto vyšetření bude diagnostika příčiny Vašich obtíží, spolu s vytvořením Vám na míru stanoveného doporučení, týkajícího se pohybové aktivity či výběru vhodného kompenzačního cvičení.

S čím Vám můžeme pomoci

  • Prevence zranění a eliminace nežádoucího zatížení
  • Léčba zranění a bolestivých stavů pohybového aparátu
  • Management pooperačních stavů, ošetření pooperačních srůstů či jízev
  • Eliminace dušnosti/obnova kondice po překonání onemocnění COVID-19
  • Trénink dýchacích svalů osob s respiračním onemocněním
  • Trénink dýchacích svalů sportovců
  • Kompenzace sportovní/pracovní zátěže
  • Volba vhodné formy regenerace

Průběh Vaší první návštěvy

Součástí komplexního kineziologického rozboru je vstupní pohovor (anamnéza), zhodnocení subjektivních potíží s ohledem na Váš celkový zdravotní stav. Poté Vás fyzioterapeut vyšetří a zvolí potřebné testy a postupy s cílem odhalit příčinu Vašich obtíží.

Odhadovaný čas vyšetření

60 minut

Výstup Vaší první návštěvy

Výstupem první návštěvy bude záznam o stavu Vašeho pohybového aparátu zapsaný v předpřipraveném protokolu, včetně odborného vysvětlení fyzioterapeutem. Následně obdržíte doporučení šité na míru právě pro Vás, včetně doporučení ohledně volby vhodného kompenzačního cvičení.

Cena

1000 Kč

Dotazy

V případě Vašich dalších dotazů kontaktuje garanta Ambulance fyzioterapie prostřednictvím emailu zuzana.krsakova@fsps.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info